پی سی سیتی

پی سی سیتی (http://p30city.net/index.php)
-   واليبال (http://p30city.net/forumdisplay.php?f=157)
-   -   10 کلید موفقیت در والیبال (http://p30city.net/showthread.php?t=31699)

shana_kola 04-21-2011 01:33 PM

10 کلید موفقیت در والیبال
 
 • 10 کلید موفقیت در پنجه

  1) زود رسیدن : در نقطه ای قرار بگیرد که تا حد امکان در زمان کمتری با توپ تماس پیدا کند.


  2) تعادل خود را حفظ کنید


  به محض حرکت به سمت توپ گام های کوتاه بردارید تا تعادل خود را خفظ کنید.


  3) باتوپ در بالا و جلو پیشانی بازی کنید.


  پاها را خم کنید تا زیر توپ قرار بگیرید و خود را به طرف بالا و جلو بکشید.


  4)توپ را در میانه بدن نگه دارید


  با توپ در میانه عرضی بدن بازی کنید تا حداکثر کنترل و دقت را دارا باشید.


  5)زیر پایتان محکم باشد

  پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید تا محل اتکا شما محکم باشد پای راست را جلوتر از پای چپ قرار دهید


  6) تصویر دست ها


  برای حداکثر کنترل توپ, انگشتانتان را در حالت فنجانی تصویر نگه دارید.


  7)خارج بودن ارنج ها


  سر انگشتانتان را با ارنج ها در زاویه 90 درجه قرار دهید.


  8) محکم کردن ارنج

  وقتی توپ وارد دست شما شد بازوان را از ارنج به سمت بالا و جلو بکشید


  9)نرم رها کردن توپ و دست در زمان تماس

 • انگشتان را راحت نگه داشته حرکتی نرم در زمان ازاد کردن توپ ایجاد کنید


  10)شست ها پشت توپ


  شست ها را در زمان بازی با توپ در پشت ان قرار دهید.

shana_kola 04-21-2011 01:34 PM

10 کلید موفقیت یک پاسور

1)با مهاجمان خود صحبت کنید

2)ارام باشید

3)همه چیز را در نظر داشته باشید

4)با موفقیت سازگار شوید

5)با توجه به موقعیت بازی کنید نه سیستم

6)با توجه به فرد بازی کنید نه وضعیت

7)پاس بلند بدهید


8) بچرخید و با توپ رو به رو شوید

9)توپ قابل ضربه زدنی را پاس بدهید

10) به دنبال پاس دادن به موقعیت پوششی خود برگردید.

shana_kola 04-21-2011 01:35 PM

10 کلید موفقیت در ساعد

1) روی سرویس زن تمرکز کنید

به محض پایان رفت و برگشت, روی موقعیت سرویس زن و حالت بدن او تمرکز کنید

2)قبلا اماده باشید

وضیعت اماده به خود بگیرید بازوها جلو پاها منقبض , شانه ها پهن و چشم ها به سرویس زن باشد

3)با گام کوتاه حرکت کنید.

در حال حرکت روی توپ سرویس شده تمرکز کنید.گام های کوتاه بردارید تا همیشه در داشتن موقعیت تعادل به شما کمک کند.

4)بازو ها را بیرون و جلو خود نگه دارید.

بازوها را به جلو بدن و در ارتفاع کمر بکشید و از ان ها برای در خط سرویس بودن استفاده کنید.

5)قبل از زدن توپ توقف کنید.

سعی کنید قبل از زدن توپ از پاها با بازوها گاردی فراهم اورید.این گارد برای زدن توپ بسیار مفید است.

6)توپ را در خط میانی بدن بگیرید.

برای دقت و کنترل بیشتر توپ را در مرکز بدن دریافت کنید اگر مجبورید در یک طرف در یافت کنید شانه داخلی را به زاویه بازوی پشت توپ بیندازید.

7)گارد را محکم کنید.

بازو ها را مستقیم از مچ ها به سمت ارنج و به شانه ها نگه دارید.

8)زاویه بگیرید.

قبل از تماس با توپ, پاها و شانه ها را در خط هدف خود قرار دهید تا مجبور نباشید به توپ ضربه بزنید.

9)توپ را احساس کنید.هر سرویس زنی, زاویه و سرعت متفاوتی دارد , باید سعی کنید احساسی برای توپ داشته باشید تا در صورت لزوم سرعت را به کار

خود بیفزایید.

10)توپ را هدایت کنید.

توپ را کنترل کنید.ان را با پاها و ران ها و شانه ها و بازو ها به طرف پاسور هدایت کنید

shana_kola 04-21-2011 01:36 PM

10کلید موفقیت در ابشار


1) با پاسور خود صحبت کنید


بگذارید او بداند چه پاسی می خواهید.اگر پاسور یا مربی نقشه دیگری دارد با پاس مورد نظر بازی کنید.


2) پاس به پاسور را نگاه کنید.


3) در پرش سریع عمل کنید.


فشار نصفه و نیمه وجود ندارد وقتی نزدیک شدن به تور را شروع کردید.سرعت را تا حد امکان بالا ببرید.


4) به گام هایتان نگاه کنید.


نحوه نزدیک شدن شما باید بر مبنای پاسی که به شما خواهد رسید زمان ببرد.


5) بازو را خوب به عقب بکشید.


اگر می خواهید در ابشار قدرتمندانه ی خود کنترل داشته باشید در زمانی که پاها برای پرش قرار می گیرند باید بازوها را خوب عقب بکشید.


6) بدن را پایین اورید.


در طول نزدیک شدن , بدن را پایین اورید تا موقع پرش پاها منقبض و اماده فشار به سمت بالا باشند.


7) در موقع پرش بازوان را از پشت شانه ها پایین اورید و موقعی که پاها با قدرت به زمین فشار وارد می کنند ان ها را بالا ببرید.به خاطر داشته باشید که ابشار

از قبل جدا شدن شما از زمین تامین می شود.


8) نشانه رفتن و کشیدن دست ها


دست چپ را به طرف توپ گرفته دست راست را به عقب بکشید.این عمل به شما در ضربه و خواباندن توپ در زمین کمک خواهد کرد.


9) بالا کشیدن


مطمئن شوید که از هر سانتی متر ارتفاع با ضربه ای توسط دست کشیده استفاده کرده اید.


10) مچ و دست را راحت بگذارید.


مرحله اخر کار رها کردن مچ است که به توپ چرخش و مسیر می دهد

shana_kola 04-21-2011 01:36 PM


10 کلید موفقیت در سرویس زدن


1)خوب تمرکز کنید


به محض این که برای سرویس به عقب زمین حرکت می کنید.خود را ارام و هدف خود را مشخص کنید و حالت صحیح بدن و موقعیت زمین را قبل از نگاه کردن

به داور به دست اورید.


2) محکم و منسجم باشید.


یک روش عملکرد را برای خود داشته و ان را اجرا کنید.


3) موقعیت توپ و بازو و هدف خود را مشخص و در یک خط قرار دهید.


قبل از چرخش توپ با بازوی ضربه زننده , موقعیت توپ را مشخص و ان را با بدن و هدف خود در یک خط قرار دهید.


4) پاها را بررسی کنید.پاها باید با هدف شما در یک خط قرار گیرد.


5)افزایش تحرک


جایی برای حرکت به سمت توپ برای خود گذاشته و وزن بدن را به ان منتقل کنید.


6(کنترل چرخش


همه چیز بسته به دقت جاگیری چرخش توپ در خط مستقیم با بازو و دست شما دارد.


7)هدف بلند


در زمان رسیدن به توپ و ضربه مطمئن شوید که ان را نزدیک یا بالای تور می زنید.


8)ضربه زدن به جلو


برای حداکثر قدرت و دقت توپ را در جلو و خط شانه های خود بگیرید.


9)تماس و ضربه


مطمئن شوید که تماس سختی با توپ داشته و از دست بسته یا باز , بسته به نوع سرویس خود استفاده کنید.


10) ضربه به توپ را ادامه دهید.


همیشه به ئنبال ضربه, دست و وزن بدن را ادامه و انتقال دهید تا سرویس به حداکثر قدرت برسد


shana_kola 04-21-2011 01:36 PM

10 کلید موفقیت برای دفاع روی تور


1)پیش بینی قبلی


تا توپ در زمین حریف است شروع کنید به تعیین و تشخیص انتخاب های پاسور ان ها.


2)محل ابشار زن مقابل خود را شناسایی کنید.


شناخت او کلید موفقیت دفاع روی تور شما در زمین است.


3)با مدافع کناری خود همکاری کنید.


بازیکنان جلویی را با شماره پیراهن صدا کنید, اگر دیدید بازیکنی برای بازی گروهی حرکتی کرد به ان ها بگویید.


4)اول به ابشار زن نگاه کنید بعد به توپ.


وقتی در مسیر پاس داده شد, ابشارزن برای تعیین و گرفتن جای ضربه تمرکز می کند.شما باید به صورت خطی با نزدیک شدن ابشارزن حرکن کنید قبل از این

که به شیوه پاس نگاه کنید.


5)دست ها را بالا نگه دارید و تعادل بدن را حفظ کنید.


برای بالا بردن پتانسیل زمان دفاع رئی تور لازم است به محض جدا شدن از زمین دست ها در منطقه دفاع روی تور باشند.همیشه به طور عمودی و دوپایی

پرش کنید.


6)تعیین زمان با پاس


اگر نوپ نزدیک تور است, با شروع پرش ابشار زن شما هم پرش کنید.اگر دورتر است به محض عملکرد دست او پرش نماید.زمان بندی پرش برای هر توپ مجزا

است.


7)دست بیرونی را رو به روی زمین بگیرید.


مطمئن شوید ابشار زن نمی تواند با چرخاندن دستش به داخل دست شما را جا بگذارد و در زمان تماس با هم برخورد کرده به سمت مرکز زمین قرار می

گیرند.


8)از تور نفوذ کنید.


تنها در بالا و ارتفاع دفاع نکنید.دستها را روی تور بگیرید.این کار زاویه عبور توپ را می بندد وشما را مطمئن می کند که توپ دفاع شده در زمین شما باقی می

ماند.


9)اگر نمی توانید راه ان را ببندید توپ را بالا بزنید.


اگر به هر علت نمی توانید بالتر از ابشارزن توپ را به زمین بزنید دست ها را راحت نگه داشته و سعی کنید تو را به بالا و قسمت عقب زمین خودتان بفرستید.


10)توپ کجاست؟


اگر با توپ تماس پیدا نکردید باید هر چه سریع تر در جستجوی ان برایید ممکن است خیلی نزدیک شما پایین امده یا زا عقب زمین به طرفتان برگردانده شود.دانه کولانه 04-21-2011 01:44 PM

مرسی shana_kola که سریع فعالیتت رو شروع کردی ..
زحمت بکشی ویرایش کنی نوشته ها رو کمی فونت رو درشت تر کنی و ترجیحا (سلیقه ایه) از دو فونت tahoma یا arial استفاده کنی تا خوانایی نوشته بالا بره

برای اینکه راندمان نوشته هات بیشتر بشه خصوصا در موتورهای جستجوگر مانند گوگل

وقتی زحمت میکشی یه پست در مورد 10 نکته در باره ساعد میزنی همین رو در عنوان پستت هم بگذار
یعنی یا دکمه ارسال پاسخ یا "برو به پیشرفته" رو بزن و اونجا برای نوشته عنوان انتخاب کن تا بسیار بسیار تاثیر بیشتری داشته باشه در گوگل ..
اما گاهی یه پست بی موضوعه مثلا سلام علیکه یا مثل همین پست منه لازم نیست بری به پیشرفته همون ارسال سریع رو میتونی بزنی. ..

ممنون


اکنون ساعت 12:31 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright , Jelsoft Enterprices مدیریت توسط کورش نعلینی
استفاده از مطالب پی سی سیتی بدون ذکر منبع هم پیگرد قانونی ندارد!! (این دیگه به انصاف خودتونه !!)
(اگر مطلبی از شما در سایت ما بدون ذکر نامتان استفاده شده مارا خبر کنید تا آنرا اصلاح کنیم)