پی سی سیتی

پی سی سیتی (http://p30city.net/index.php)
-   فرهنگ (http://p30city.net/forumdisplay.php?f=24)
-   -   حجاب (http://p30city.net/showthread.php?t=34398)

amir ahmadi 01-03-2012 02:56 AM

حجاب
 
اطلاع من از جنبه تاريخی كامل نيست . اطلاع تاريخی ما آنگاه كامل است‏
كه بتوانيم درباره همه مللی كه قبل از اسلام بوده ‏اند اظهار نظر كنيم . قدر
مسلم اينست كه قبل از اسلام در ميان بعضی ملل حجاب وجود داشته است .
تا آنجا كه من در كتابهای مربوطه خوانده ‏ام در ايران باستان و در ميان‏
قوم يهود و احتمالا در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در قانون اسلام آمده‏
سخت تر بوده است . اما در جاهليت عرب حجاب وجود نداشته است و به‏
وسيله اسلام در عرب پيدا شده است .
ويل دورانت در صفحه 30 جلد 12 - تاريخ تمدن راجع‏
به قوم يهود و قانون تلمود می‏نويسد : .
اگر زنی به نقض قانون يهود می ‏پرداخت چنانكه مثلا بی آنكه چيزی بر
سر داشت به ميان مردم می‏رفت و يا در شارع عام نخ می‏رشت يا با هر سنخی‏
از مردان درد دل می‏كرد يا صدايش آنقدر بلند بود كه چون در خانه‏ اش تكلم‏
می ‏نمود همسايگانش می‏ توانستند سخنان او را بشنوند ، در آن صورت مرد حق‏
داشت بدون پرداخت مهريه او را طلاق دهد .

amir ahmadi 01-03-2012 02:59 AM

عليهذا حجابی كه در قوم يهود معمول بوده است از حجاب اسلامی چنانكه‏
بعدا شرح خواهيم داد بسی سخت‏ تر و مشكل تر بوده است .
در جلد اول تاريخ تمدن صفحه 552 راجع به ايرانيان قديم می‏ گويد :
.
در زمان زردشت زنان منزلتی عالی داشتند ، با كمال آزادی و با روی‏
گشاده در ميان مردم آمد و شد می‏كردند . . . .
آنگاه چنين می‏گويد :
پس از داريوش مقام زن مخصوصا در طبقه ثروتمندان تنزل پيدا كرد .
زنان فقير چون برای كار كردن ناچار از آمد و شد در ميان مردم بودند آزادی‏
خود را حفظ كردند ولی در مورد زنان ديگر ، گوشه‏ نشينی زمان حيض كه‏
برايشان واجب بود رفته رفته امتداد پيدا كرد و سراسر زندگی اجتماعي شان‏
را فرا گرفت ، و اين امر خود مبنای پرده ‏پوشی در ميان مسلمانان به شمار
می‏ رود . زنان طبقات بالای اجتماع جرأت آن را نداشتند كه جز در تخت روان‏
روپوش دارد از خانه بيرون بيايند ، و هرگز به آنان اجازه داده نمی‏ شد كه‏
آشكارا با مردان آميزش كنند . زنان شوهردار حق نداشتند هيچ مردی را ولو
پدر با برادرشان باشد ببينند . در نقشه ائی كه از ايران باستان بر جای‏
مانده هيچ صورت زن ديده نمی‏ شود و نامی از ايشان به نظر نمی‏ رسد.

amir ahmadi 01-03-2012 03:01 AM


چنانكه ملاحظه می ‏فرمائيد حجاب سخت و شديدی در ايران باستان حكمفرما
بوده ، حتی پدران و برادران نسبت به زن شوهردار نامحرم شمرده می‏شده ‏اند .
به عقيده ويل دورانت مقررات شديدی كه طبق رسوم و آئين كهن مجوسی‏
درباره زن حائض اجرا می‏شده كه در اتاقی

محبوس بوده ، همه از او در مدت عادت زنانگی دوری می‏جسته ‏اند و از
معاشرت با او پرهيز داشته ‏اند سبب اصلی پيدا شدن حجاب در ايران باستان‏
بوده است . در ميان يهوديان نيز چنين مقرراتی درباره زن حائض اجرا
می ‏شده است.

amir ahmadi 01-04-2012 02:06 PM

اما اينكه می‏گويد :

و اين امر خود مبنای پرده پوشی در ميان مسلمانان‏
به شمار می‏رود

منظورش چيست ؟ .
آيا مقصود اينست كه علت رواج حجاب در ميان مسلمانان نيز مقررات‏
خشنی است كه درباره زن حائض اجرا می‏ شود ؟ !

همه می‏دانيم كه در اسلام‏
چنين مقرراتی هرگز وجود نداشته است و ندارد .

زن حائض در اسلام فقط از
برخی عبادات واجب نظير نماز و روزه معاف است ،

و همخوابگی با او نيز
در مدت عادت زنانگی جايز نيست ،

ولی زن حائض از نظر معاشرت با
ديگران هيچگونه ممنوعيتی ندارد كه عملا مجبور به گوشه

‏نشينی شود .
و اگر مقصود اينست كه حجاب رايج ميان مسلمانان عادتی است كه از
ايرانيان پس از مسلمان شدنشان به ساير مسلمانان سرايت كرد ،

باز هم سخن‏
نادرستی است .

زيرا قبل از اينكه ايرانيان مسلمان شوند آيات مربوط به‏
حجاب نازل شده است .
از سخنان ديگر ويل دورانت هر دو مطلب فهميده می‏شود يعنی هم مدعی است‏
كه حجاب به وسيله ايرانيان پس از مسلمان شدنشان در ميان مسلمانان رواج‏
يافت و هم مدعی است كه ترك همخوابگی با زن حائض ، در حجاب زنان‏
مسلمان و لااقل در گوشه گيری آنان مؤثر بوده است .


amir ahmadi 01-04-2012 02:13 PM

و نیز موگوید
ارتباط عرب با ايران از موجبات رواج حجاب و لواط در قلمرو اسلام‏
بود .
عربان از دلفريبی زن بيم داشتند و پيوسته دلباخته آن بودند و نفوذ
طبيعی وی را با ترديد معمولی مردان درباره عفاف و فضيلت زن تلافی‏
می‏كردند .
عمر به قوم خود می‏گفت :
با زنان مشورت كنند و خلاف رأی ايشان‏
رفتار كنند .
ولی به قرن اول هجری مسلمانان زن را در حجاب نكرده بودند ،
مردان و زنان با يكديگر ملاقات می‏كردند و در كوچه ‏ها پهلو به پهلوی‏
می‏رفتند و در مسجد با هم نماز می‏كردند .amir ahmadi 01-04-2012 02:15 PM


ويل دورانت در جلد " تاريخ تمدن " راجع به ايرانيان‏
باستان می‏گويد : .
داشتن متعه بلامانع بود . اين متعه‏ ها مانند معشوقه‏ های يونانی آزاد
بودند كه در ميان مردم ظاهر و در ضيافت مردان حاضر شوند ، اما زنان‏
قانونی معمولا در اندرون خانه نگهداری می‏شدند . اين رسم ديرين ايرانی به‏

اسلام منتقل شد

amir ahmadi 01-04-2012 02:30 PM


ويل دورانت طوری سخن می‏گويد كه گوئی در زمان پيغمبر كوچكترين دستوری‏
درباره پوشيدگی در زن وجود نداشته است و پيغمبر فقط از پوشيدن جامه گشاد
نهی كرده بوده است ! و زنان مسلمان تا اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم‏
هجری با بی حجابی كامل رفت و آمد می‏كرده‏ اند .

و حال آنكه قطعا چنين‏
نيست .

تاريخ قطعی برخلاف آن شهادت می‏دهد .
بدون شك زن جاهليت همچنان‏
بوده كه ويل دورانت توصيف می‏كند ولی اسلام در اين جهت تحولی به وجود
آورد .

عايشه همواره زنان انصار را اينچنين ستايش می‏كرد :
مرحبا به زنان انصار ، همين كه آيات سوره نور نازل شد يك نفر از
آنان ديده نشد كه مانند سابق بيرون بيايد .

سر خود را با روسريهای مشكلی‏
می‏ پوشيدند . گوئی كلاغ روی سرشان نشسته است.
در سنن ابوداود جلد 2 صفحه 382 همين مطلب را از ام‏ سلمه نقل می‏كند با
اين تفاوت كه ام ‏سلمه می‏گويد :
پس از آنكه آيه سوره احزاب

يدنين عليهن من جلابيبهن
نازل‏
شد ، زنان انصار چنين كردند


كنت گوبينو

در كتاب سه سال در ايران نيز معتقد است كه حجاب‏
شديد دوره ساسانی ، در دوره اسلام در ميان ايرانيان باقی ماند .

او معتقد
است كه آنچه در ايران ساسانی بوده است تنها پوشيدگی زن نبوده است

بلكه‏
مخفی نگه داشتن زن بوده است . مدعی است كه خودسری موبدان و شاهزادگان‏
آن دوره به قدری بود كه اگر كسی زن خوب رویی در خانه داشت نمی‏ گذاشت كسی از وجودش‏
آگاه گردد و حتی الامكان او را پنهان می‏كرد زيرا اگر معلوم می‏شد كه چنين‏
خانمی در خانه ‏اش هست ديگر مالك او و احيانا مالك جان خودش هم‏
نبود .

Afsaneh_roj 01-04-2012 04:32 PM

پوشش زنان ایرانی در گذر زمان
 
http://persian-star.net/1390/8/07/women/01.jpg
http://persian-star.net/1390/8/07/women/02.jpg
http://persian-star.net/1390/8/07/women/03.jpg


amir ahmadi 01-04-2012 07:20 PM


جواهر لعل نهرو نخست وزير فقيد هند نيز معتقد است كه حجاب از
ملل غير مسلمان :

روم و ايران ، به جهان اسلام وارد شد .
در كتاب
نگاهی به تاريخ جهان " جلد اول صفحه 328

ضمن ستايش از تمدن اسلامی ، به‏
تغييراتی كه بعدها پيدا شد اشاره می‏ كند و از آن جمله می‏گويد : .
يك تغيير بزرگ و تأسف ‏آور نيز تدريجا روی نمود و آن در وضع زنان‏
بود . در ميان زنان عرب رسم حجاب و پرده وجود نداشت .

زنان عرب جدا
از مردان و پنهان از ايشان زندگی نمی ‏كردند بلكه در اماكن عمومی حضور
می‏ يافتند ، به مسجدها و مجالس وعظ و خطابه می‏رفتند و حتی خودشان به وعظ
و خطابه می ‏پرداختند .

اما عربها نيز بر اثر موفقيتها تدريجا بيش از پيش‏
رسمی را كه در دو امپراطوری مجاورشان يعنی امپراطوری روم شرقی و
امپراطوری ايران وجود داشت اقتباس كردند .

عربها امپراطوری روم را
شكست دادند و به امپراطوری ايران پايان بخشيدند .

اما خودشان هم گرفتار
عادات و آداب ناپسند اين امپراطوريها گشتند .

به قراری كه نقل شده است‏
مخصوصا بر اثر نفوذ امپراطوری قسطنطنيه و ايران بود كه رسم جدائی زنان از
مردان و پرده ‏نشينی ايشان در ميان عربها رواج پيدا كرد .

تدريجا سيستم
حرم - آغاز گرديد و مردها و زنها از هم جدا گشتند .
سخن درستی نيست . فقط بعدها بر اثر معاشرت اعراب مسلمان با تازه‏
مسلمانان غير عرب ، حجاب از آنچه در زمان رسول

اكرم وجود داشت شديدتر شد نه اينكه اسلام اساسا به پوشش زن هيچ عنايتی‏
نداشته است.

amir ahmadi 01-04-2012 07:23 PM


از سخنان نهرو بر می‏آيد كه روميان نيز ، شايد تحت تأثير قوم يهود ،
حجاب داشته ‏اند و رسم حرمسراداری نيز از روم و ايران به دربار خلفای‏
اسلامی راه يافت . اين نكته را ديگران نيز تأييد كرده‏ اند .
در هند نيز حجاب سخت و شديدی حكمفرما بوده است ولی درست روشن نيست‏
كه قبل از نفوذ اسلام در هند وجود داشته است و يا بعدها پس از نفوذ اسلام‏
در هند رواج يافته است و هندوان غير مسلمان تحت تأثير مسلمانان و
مخصوصا مسلمانان ايرانی حجاب زن را پذيرفته ‏اند . آنچه مسلم است اين است‏
كه حجاب هندی نيز نظير حجاب ايران باستان سخت و شديد بوده است .

از
گفتار ويل دورانت در جلد دوم تاريخ تمدن بر می‏آيد

كه حجاب هندی به‏
وسيله ايرانيان مسلمان در هند رواج يافته است .
نهرو پس از سخنانی كه از او نقل كرديم می‏ گويد :
متأسفانه اين رسم ناپسند كم ‏كم يكی از خصوصيات جامعه اسلامی شد و هند
نيز وقتی مسلمانان بدينجا آمدند آنرا آموخت .
به عقيده نهرو حجاب هند به واسطه مسلمانان به هند آمده است .
ولی اگر تمايل به رياضت و ترك لذت را يكی از علل پديد آمدن حجاب‏
بدانيم بايد قبول كنيم كه هند از قديمترين ايام حجاب را پذيرفته است .
زيرا هند از مراكز قديم رياضت و پليد شمردن لذات مادی بوده است .اکنون ساعت 10:15 PM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright , Jelsoft Enterprices مدیریت توسط کورش نعلینی
استفاده از مطالب پی سی سیتی بدون ذکر منبع هم پیگرد قانونی ندارد!! (این دیگه به انصاف خودتونه !!)
(اگر مطلبی از شما در سایت ما بدون ذکر نامتان استفاده شده مارا خبر کنید تا آنرا اصلاح کنیم)