نمایش پست تنها
  #4  
قدیمی 12-02-2011
حسین پار آواتار ها
حسین پار حسین پار آنلاین نیست.
کاربر عادی
 
تاریخ عضویت: Dec 2011
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 40
سپاسها: : 2

24 سپاس در 7 نوشته ایشان در یکماه اخیر
پیش فرض قوانين شطرنج فيده

قوانين شطرنج فيده
ماده ۴: عمل حركت دادن مهره ها

4-1 . هر حركت را بايد فقط با يك دست انجام داد.
4-2 . بازيكنى كه نوبت حركت اوست مى تواند يك يا چند مهره را در مربعهاى آنها مرتب كند، مشروط به اينكه ابتدا قصد خود را بيان دارد (مثلاً با گفتن "ژادوب [
jadoube] يا "آى اجست" [Iadjust] )
4-3 . به جز آنچه در ماده ۴ـ۲ آمده است، اگر بازيكنى كه نوبت اوست، عمداً در صفحه شطرنج:
(الف) يك يا چند مهره خود را لمس كند، بايد اولين مهره لمس شده اى را كه مى توان حركت داد حركت بدهد، يا
(ب) يك يا چند مهره حريف را لمس كند، بايد اولين مهره لمس شده اى را كه مى توان گرفت بگيرد، يا
(ج) يك مهره از هر رنگ (مهره خود يا حريف) را لمس كند، بايد مهره حريف را با مهره خود بگيرد، يا اگر اين عمل قانونى نبود، اولين مهره لمس شده اى را كه مى توان حركت داد يا گرفت حركت بدهد يا بگيرد. اگر قابل تشخيص نباشد كه مهره خودى اول لمس شده است يا مهره حريف، مهره بازيكن را بايد لمس شده قبل از مهره حريفش به حساب آورد.
۴ـ۴. (الف) اگر بازيكنى عمداً شاه و رخ خود را لمس كند، بايد در آن جناح قلعه برود، به شرطى كه اين كار قانونى باشد.
(ب ) اگر بازيكنى عمداً رخى را لمس كند و سپس شاه خود را لمس كند، مجاز نيست در آن نوبت در آن جناح قلعه برود و موقعيت مشمول ماده 4-3 (الف) خواهد بود.
(ج) اگر بازيكنى به قصد قلعه رفتن شاه را لمس كند يا همزمان شاه و رخ را لمس كند ولى قلعه رفتن در آن جناح غير قانونى باشد، بازيكن بايد حركتى قانونى با شاه خود انجام دهد كه ممكن است شامل قلعه رفتن در جناح ديگر نيز باشد. اگر شاه اصلاً حركت قانونى نداشته باشد، بازيكن مختار است هر حركتى كه قانونى با شد انجام دهد.
۵ـ۴. اگر هيچ كدام از مهره هاى لمس شده را نتوان حركت داد يا گرفت، بازيكن مى تواند هر حركتى كه قانونى باشد انجام دهد.
4-6 . با زيكن به محض آنكه عمداً مهره اى را لمس كند، حق اعتراض به تخطى حريف از هر يك از مواد اين قوانين را از دست مىدهد.
۷ـ۴. وقتى مهره اى، به عنوان حركتى قانونى يا بخشى از حركتى قانونى، در مربعى رها شود، ديگر نمى توان آن را به مربع ديگرى حركت داد. حركت موقعى انجام شده محسوب مى شود كه تمامى شروط مقتضى ماده ۳ تأمين شده باشد.


ماده ۵: اتمام بازى
5-1. (الف) بازيكنى كه با حركت قانونى، شاه حريف را كيش و مات كرده باشد، بازى را برده است. بازى بلافاصله به اتمام مى رسد، به شرطى كه حركتى که موجب پوزيسيون كيش و مات شده است قانونى باشد.
(ب) بازيكن كه حريفش اعلام كند تسليم شده ]يا واگذار كرده [ است بازى را برده است. بازى بلافاصله به اتمام مى رسد.
5-2. (الف) وقتى بازيكنى كه نوبت اوست هيچ حركت قانونى نداشته باشد و شاهش نيز در معرض كيش نباشد، بازى مساوى است. مىگويند بازى "پات" شده است. بازى بلافاصله به اتمام مى رسد، به شرطى كه حركتى كه موجب پوزيسيون پات شده است قانونى باشد.
(ب) هرگاه پوزيسيونى پديدار شود كه در آن هيچيك از دو بازيكن نتواند با سلسله حركتهاى قانونى حريف را كيش و مات كنند، بازى مساوى است. مىگويند بازى به "پوزيسيون مرده" رسيده است. بازى بلافاصله به اتمام مىرسد، به شرطى كه حركتى كه موجب اين پوزيسيون شد ه است، قانونى باشد.
(ج) با توافق دو بازيكن در حين بازى، بازى مساوى مىشود. بازى بلافاصله به اتمام مى رسد. (نگاه كنيد به ماده ۹ـ۱)
(د) اگر پوزيسيون يكسانى بخواهد حداقل براى سومين بار در صفحه شطرنج پديدار شود، يا حداقل سه بار در صفحه شطرنج پديدار شده باشد، بازى مىتواند مساوى شود. (نگاه كنيد به ماده ۹ـ۲)
(ه) اگر آخرين 50 حركت پياپى را هر دو بازيكن بدون جابجايى هيچ پياده اى و بدون گرفتن هيچ مهره اى انجام داده باشند، بازى مى تواند مساوى شود. (نگاه كنيد به ماده ۹ـ۳)

پاسخ با نقل قول
جای تبلیغات شما اینجا خالیست با ما تماس بگیرید