نمایش پست تنها
  #6  
قدیمی 12-02-2011
حسین پار آواتار ها
حسین پار حسین پار آنلاین نیست.
کاربر عادی
 
تاریخ عضویت: Dec 2011
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 40
سپاسها: : 2

24 سپاس در 7 نوشته ایشان در یکماه اخیر
پیش فرض


ماده ۷ : وضعيتهاى غير عادى
7-1 . (الف) اگر در حين بازى معلوم شود كه پوزيسيون اوليه مهره ها ناصحيح بوده است، بايد بازى لق شود و بازى جديدى انجام گيرد.
(ب) اگر در حين بازى معلوم شود كه تنها خطا اين است كه صفحه شطرنج بر خلاف ماده ۲ـ۱ قرار گرفته است، بازى ادامه مىيابد اما پوزيسيون حاصل را بايد به صفحه اى كه درست قرار گرفته است انتقال داد.
7-2 . اگر بازى با رنگهاى معكوس آغاز شده باشد بايد ادامه يابد، مگر آنكه داور غير از اين حكم كند.
7-3 . اگر بازيكنى يك يا چند مهره را نامرتب كند ]يا بيندازد[، بايد در زمان خودش پوزيسيون صحيح را اعاده كند. در صورت لزوم، بازيكن يا حريف او بايد ساعتها را متوقف كند و از داور كمك بخواهد. داور مىتواند بازيكنى را كه مهره ها را نامرتب كرده است جريمه كند.
7-4 . (الف) اگر در حين بازى معلوم شود كه حركتى غير قانونى انجام شده است، بايد پوزيسيون بلافصل قبل از خلاف اعاده شود. اگر پوزيسيون بلافصل قبل از خلاف را نتوان معين كرد، بازى از آخرين پوزيسيون قابل تشخيص قبل از خلاف بايد ادامه يابد. ساعتها بايد طبق ماده ۶ـ14 تنظيم شوند. در مورد حركت جايگزين حركت غير قانونى ماده ۴ـ۳ اعمال مى شود. سپس بازى بايد از اين پوزيسيون اعاده شده ادامه يابد.
(ب). پس از اجراى ماده ۷ـ۴ (الف)، به جريمه اولين و دومين حركت غير قانونى بازيكن، داور بايد در هر مورد دو دقيقه زمان اضافى به حريف بدهد. به جريمه سومين حركت غير قانونى همان بازيكن، داور بايد او را بازنده اعلام كند.
۷-۵. اگر در حين بازى معلوم شود كه مهره ها از مربعهاى خود خارج شده اند، بايد پوزيسيون قبل از خلاف اعاده شود. اگر نتوان پوزيسيون بلافصل قبل از خلاف را تشخيص داد، بازى بايد از آخرين پوزيسيون قابل تشخيص قبل از خلاف ادامه يابد. ساعتها بايد طبق ماده ۶ـ14 تنظيم شوند. سپس بازى بايد از اين پوزيسيون اعاده شده ادامه يابد.

ماده ۸: ثبت حركتها
8-1 . هر بازيكن در جريان بازى موظف است حركتهاى خودش و حركتهاى حريفش را به طرز صحيح، نوبت به نوبت، حتى الامكان واضح و خوانا با نمادگذارى جبرى (پيوست ه)، روى "برگه ثبتى" كه براى مسابقه مقرر شده است ثبت كند. بازيكن مي تواند، در صورت تمايل قبل از ثبت حركت حريف پاسخ دهد. بازيكن بايد قبل از انجام حركت، حركت قبلي خود را ثبت كرده باشد. هر دو بازيكن بايد پيشنهاد تساوى را در برگه ثبت منعكس كنند (پيوست هـ ـ12 ).
اگر بازيكنى نتواند حركتها را ثبت كند، مقدارى زمان بنا به تصميم داور بايد از زمان مشخص شده او كسر شود. اگر بازيكنى قادر به استفاده از ساعت نيست، يك دستيار كه مورد قبول داور باشد، مى تواند توسط بازيكن براى انجام اين عمل انتخاب شود. ساعتها بايد به طور عادلانه توسط داور تنظيم شوند.
8-2 . برگه ثبت بايد در كل بازى در معرض ديد داور باشد.
8-3 . برگه هاى ثبت متعلق به برگزاركنندگان مسابقه هستند.
8-4 . اگر بازيكنى كمتر از پنج دقيقه در ساعت خود زمان داشته باشد و از ۳۰ ثانيه زمان اضافى يا بيشتر كه با هر حركت اضافه مى شود برخوردار نباشد، در اين صورت مجبور به اجراى مقرارت ماده ۸ـ۱ نيست. بلافاصله پس از سقوط يكىاز پرچمها، بازيكن بايد پيش از آنكه مهره اى را روى صفحه حركت دهد، برگه ثبت خود را تا آخرين حركت كامل كند.
8-5 . (الف) اگر هيچيك از دو بازيكن طبق ماده ۸ـ۴ موظف به ثبت حركتها نباشد، داور يا يك دستيار بايد سعى كند حضور داشته باشد و حركتها را ثبت كند. در اين حالت، بلافاصله بعد از سقوط يكى از پرچمها، داور بايد ساعتها را متوقف كند. سپس هر دو بازيكن بايد با استفاده از برگه ثبت داور يا حريف، برگه ثبت خود را تا آخرين حركت كامل كنند.
(ب) اگر فقط يك بازيكن طبق ماده ۸ـ۴ موظف به ثبت حركتها نباشد، بايد به محض سقوط يكى از پرچمها، پيش از آنكه مهره اى را روى صفحه حركت دهد، برگه ثبت خود را تا آخرين حركت تكميل كند. اگر نوبت حركت با بازيكن باشد مى تواند از برگه ثبت حريف خود استفاده كند، اما پيش از انجام حركت آن را پس دهد.
(ج) اگر برگه ثبت كاملى موجود نباشد، دو بازيكن بايد زير نظر داور يا دستيار، بازى را در يك صفحه ديگر بازسازى كنند؛ داور يا دستيار بايد ابتدا، قبل از انجام بازسازى، پوزيسيون بازى اصلى، زمان ساعتها و تعداد حركتهاى انجام شده را، در صورت موجود بودن اين اطلاعات، يادداشت كند.
8-6 . اگر برگه هاى ثبت را نتوان تا آخرين حركت كامل كرد تا معلوم شود كه بازيكنى زمان مشخص شده را سپرى كرده است، نخستين حركت بعدى كه انجام شود اولين حركت مدت زمان بعدى محسوب خواهد شد، مگر آنكه شواهدى در دست باشد كه حركتهاى بيشترى انجام شده است.
8-7 . در پايان بازى هر دو بازيكن بايد هر دو برگه ثبت را با درج نتيجه بازى امضا كنند. اين نتيجه حتى در صورتى كه اشتباه باشد، پابرجا مى ماند، مگر آنكه داور طور ديگرى تصميم بگيرد.
پاسخ با نقل قول
جای تبلیغات شما اینجا خالیست با ما تماس بگیرید