بازگشت   پی سی سیتی > ادب فرهنگ و تاریخ > فرهنگ و تاریخ

فرهنگ و تاریخ تاریخ و فرهنگ - مطالبی در زمینه فرهنگ و تاریخ ایران و جهان اخبار فرهنگی و ... در این تالار قرار میگیرد

پاسخ
 
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
  #1  
قدیمی 02-12-2012
amir ahmadi آواتار ها
amir ahmadi amir ahmadi آنلاین نیست.
کاربر عالی
 
تاریخ عضویت: Aug 2009
محل سکونت: بندرعباس
نوشته ها: 2,910
سپاسها: : 267

507 سپاس در 331 نوشته ایشان در یکماه اخیر
amir ahmadi به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض تحقیق و اندیشه های دیگران

معین قهرمانی
گیاھخواری و سلامتی
یکی از بزرگترین دغدغه ھای بشر امروزی، سلامتی است. آلودگی ھوا، غذاھای
ناسالم، استرس، ھمه و ھمه در بیمار شدن انسان ھا و ھم چنین اختلال در
بھبودی سھیم ھستند. ھم چنین با وجود پیشرفت علم پزشکی و داروسازی، ھر
روز تعداد بیماران بیشتر می شود چرا که اغلب آنھا علل اصلی بیماری که ھمان
سه عامل غذای ناسالم، آلودگی ھوا و استرس ھستند را درمان نمی کنند بلکه
فقط نشانه ھای بدن را به طور موقت مخفی می کنند. در نتیجه پیامدھای منفی و
اسف بار آن بر کسی پوشیده نیست.
تقریباً ھمه معتقدند سلامتی ارزشمندترین نعمت زندگی است که بدون آن نمی
توان از نعمت ھای بی شمار دیگر لذت برد. ھم چنین لذت بردن از زندگی حق تمام
انسان ھا و ھم چنین حق تمام جانداران روی کره زمین است. ولی افسوس که
انسان با دست خودش عوامل زیان بار را برای زندگی خود ایجاد کرده و نه تنھا خود
را از نعمت سلامتی محروم کرده، بلکه به سلامتی سایر جانداران روی کره زمین
ھم صدمات بزرگی وارد کرده و با این اوضاع، نمی توان انتظار بھتری داشت. اصولاً
مثبت نگری ھمیشه مفید است و من شما خواننده عزیز را به منفی نگری سوق
نمی دھم، بلکه ھدف من اطلاع رسانی در مورد این مشکلات و چالش ھای خطیر
و ارائه راه حل برای رفع آن است. نگرش مثبت بسیار ارزشمند است، منتھا به
معنی نادیده گرفتن حقیقت نیست چرا که اگر به حقیقت آگاه نباشیم نتایج خوبی
نخواھیم گرفت و ھر روز گمراه تر می شویم. لذا بسیار ضروری است که ابتدا
حقیقت را بدانیم و سپس بر اساس آن حقیقت، راھکاری مثبت انتخاب کنیم و با
نگرش مثبت آن را اجرا نموده و به ثمر برسانیم. حقیقت شاید تلخ باشد اما نباید از
آن فرار کرد، چرا که می تواند به ما کمک کند راه بھتری انتخاب نماییم. به قول
گاندی، مبارز و سیاستمدار محبوب ھندی: "حقیقت داروی تلخی است که
نتایج شیرینی در پی دارد". آری، ما تا زمانی که حقیقت را نشناسیم غیرممکن
است بتوانیم تصمیم درستی بگیریم، و چه بسا گمراه تر شده و نتایج وحشتناک و
فجیعی به بار آوریم. پس آگاه بودن از حقیقت بسیار ضروری و حیاتی است...
پاسخ با نقل قول
جای تبلیغات شما اینجا خالیست با ما تماس بگیرید
  #2  
قدیمی 02-12-2012
amir ahmadi آواتار ها
amir ahmadi amir ahmadi آنلاین نیست.
کاربر عالی
 
تاریخ عضویت: Aug 2009
محل سکونت: بندرعباس
نوشته ها: 2,910
سپاسها: : 267

507 سپاس در 331 نوشته ایشان در یکماه اخیر
amir ahmadi به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض

در مورد مسئله سلامتی، حقیقت این است امروزه به ندرت می توان انسانی را در
این کره خاکی یافت که ھیچ مشکلی در سلامتی اش نداشته باشد، در حالی که
بسیاری از بیماری ھا چند قرن پیش اصلاً وجود خارجی نداشتند و اگر آن زمان
بیماری ای ھم وجود داشت، فقط مختص به انسان بود چرا که این انسان است که
با دست بردن در طبیعت تمام چرخه ھا را بر ھم زده، اما متاسفانه اکنون بیماری
ھای مختلف گریبانگیر تمام موجودات زمین شده چرا که دیگر مخلوقات ھم از دست
بشر و مصنوعاتش در امان نبوده اند و این ھا گواھی است بر اینکه یک اشکال
بزرگ آن ھم در کار بشر وجود دارد چرا که پیش از دستکاری ھای بشر، طبیعت
روال سالم و ھوشمندانه خود را داشته و از این قبیل معضلات در کار نبوده، یا اگر
ھم بوده بسیار اندک بوده و انسان به آن دامن زده و اوضاع را روز به روز بدتر کرده.
حال بسیار جالب است اگر بدانید عده ای در گذشته راه طبیعی حفظ سلامتی را
کشف کرده بودند ولی متاسفانه راه آنھا به دلایل مختلفی که مھم ترین آن پول
پرستی و به قولی "ھمه چیز فدای پول و شکم"! بوده، گسترش نیافته و ھمه گیر
نشده. ولی این فجایع دیگر قابل تحمل نیست و اکنون زمان آن فرا رسیده که برای
داشتن دنیایی بھتر، پذیرای عقاید مختلف باشیم و ھر نظر و عقیده ای که بھتر بود
را در زندگی اجرا کنیم. بدون شک تجربیات مختلف می تواند راھگشای خوبی در
بسیاری مسائل برای انسان ھا باشد.
افراد و محققان مختلفی در زمینه ترویج راه حل ھای درست و اصولی برای حل
مشکلات بشری تلاش کرده اند که بسیار ھم مفید بوده و بدون این تلاش ھا، روند
آگاھی عموم بسیار بسیار دشوارتر میشد. لذا در این کتاب از نتایج تجربیات و
تحقیقات مختلف خواھیم خواند و برای اثبات و درک بھتر که به آسان تر شدن
انتخاب راه درست کمک کند، از پژوھش ھای متخصان و صاحب نظران بسیار بھره
خواهیم برد
پاسخ با نقل قول
  #3  
قدیمی 02-12-2012
amir ahmadi آواتار ها
amir ahmadi amir ahmadi آنلاین نیست.
کاربر عالی
 
تاریخ عضویت: Aug 2009
محل سکونت: بندرعباس
نوشته ها: 2,910
سپاسها: : 267

507 سپاس در 331 نوشته ایشان در یکماه اخیر
amir ahmadi به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض

نظرات و تحقیقات پرفسور خرسند
یکی از محققان بسیار کوشا در زمینه تغذیه و سلامتی، پرفسور خرسند کاشف
"سیستم خود درمانی" بدن و بنیانگذار روش "غذا درمانی" است که بیماران زیادی
از جمله خودشان ھم با این روش درمان شده اند و فلسفه ایشان بسیار جالب و
قابل تعمق است که در ادامه آن را به اقتباس از وب سایت ایشان
می آورم: (www.Khorsand.org)
" ما انسانھا و سایرجانداران جھان به طور مشترک به سه عامل اساسی ھوا، آب و غذا برای ادامه
زندگی نیاز داریم و طبیعی است که این سه عامل اساسی و مھم را خوب بشناسیم و بھترین را برای
زیست بھتر خود انتخاب کنیم و تحویل سلولھای تن بدھیم.
با توجه به اینکه درجامعه انسانی ما، انواع بیماری ھای دردآور و متفاوت ھمواره درحال افزایش است و
این درحالیست که در سایر جوامع جانداران یا بیماری اصلاً نیست و یا به نسبت بیماری ھای ما انسانھا،بسیار محدود و ساده می باشند که آن ھم در اثر تماس با محیط آلوده ما انسانھا حادثشان می گردد، و
آنھایی که درمحیط ھای طبیعی و جنگلھای بکر زندگی می کنند و از آب و ھوا و غذای طبیعی(سالم)
بھره می گیرند، خیلی ھم سالمتر و ورزیده تر از انواعی ھستند که درمحیط ھای ما رشد کرده اند.

پاسخ با نقل قول
  #4  
قدیمی 02-12-2012
amir ahmadi آواتار ها
amir ahmadi amir ahmadi آنلاین نیست.
کاربر عالی
 
تاریخ عضویت: Aug 2009
محل سکونت: بندرعباس
نوشته ها: 2,910
سپاسها: : 267

507 سپاس در 331 نوشته ایشان در یکماه اخیر
amir ahmadi به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض

تفاوتھایی که ما انسانھا در سه عامل اساسی برای زیست خود به وجود آورده ایم، یک موردش بر روی
آتش بردن غذاھاست، که پس از پختن و تفاله نمودنشان می خوریم که ھیچ مخلوق جاندار دیگری اینکار
را نمی کند که ابتدا غذای خود را بر روی آتش تفاله کند و بعد بخورد!! و درحالی که ھنوز دراستفاده از دو
عامل اساسی دیگر یعنی ھوا و آب، با سایر موجودات مشترک ھستیم. ما به واسطه حوادثی چند و
تفاله » سپس مطالعات ممتد و تجربیات عملی، به این نتیجه رسیدیم که پخته خواری که ما می گوییم
که در جوامع انسانی ما متداول است، « خواری، جسدخواری، مرده خواری و حیوان خواری
یک انحراف می باشد و یک نیاز نیست و بشر به اینگونه تغذیه معتاد گردیده است ھمانطور که برخی از
ما انسانھا به سیگار ھم معتادیم که نیاز ما نیست و یا عده ای به ھروئین و تریاک و الکل و غیره معتادند
که ھیچکدام نیاز تن نبوده بلکه معتادی ما، به اشتباه نیاز ما! قلمداد گردیده است.

پاسخ با نقل قول
  #5  
قدیمی 02-12-2012
amir ahmadi آواتار ها
amir ahmadi amir ahmadi آنلاین نیست.
کاربر عالی
 
تاریخ عضویت: Aug 2009
محل سکونت: بندرعباس
نوشته ها: 2,910
سپاسها: : 267

507 سپاس در 331 نوشته ایشان در یکماه اخیر
amir ahmadi به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض

و باز دریافتیم که در بدن تمام موجودات زنده و از جمله ما انسانھا، سیستم حساس و مھمی با عملکردی
نامیده ایم و این سیستم حساس و مھم « سیستم خوددرمانی بدن » ظریف وجود دارد که ما آنرا
شبانه روز در فعالیت است تا بدن ما را از انحراف ھای تغذیه غلط نجات دھد و بدن را پاکیزه نگھدارد، و
آنچه را که شخص به جای آب و ھوا و غذای اصلی در اختیار تن میگذارد را تجزیه کرده و غذای مورد نیاز
سلولھا را از سمھا و تفاله ھا جدا نموده، تا سلول ھا را تغذیه کند و یا در شرایط اضطراری که غذای سالم
در اختیار بدن نیست، به تغذیه نسبی بھتر پسنده کند واین سیستم (مجموعه فعالیتھای سلولھا و
ارگانھای خاص) پس از تجزیه اینگونه غذاھا، کثافات و سموم موجود را، از بدن خارج سازد در این راستا و
روند پاکسازی که سلولھا، سموم بلعیده شده خود را، در خون درگردش رھا می کند که از طریق کلیه ھا
از بدن خارجش گردانند، در مسیر راه خون جاری دربدن و تماسش با عصب ھای گوناگون، شخص
ی حس می کند « درد » ، است و یا اگر سموم غلیظ تر بود « گرسنه » احساسی پیدا میکند که فکر میکند
(و تمام آنچه که بیماری تلقی می شود نتیجه عدم شناخت ھمین سیستم و عدم شناخت عملکرد مھم
آن است) و شخص مثل معتادھا به غذای پخته و دارنده ھمان نوع سم (که عادت کرده) روی می آورد و
به تجربه دیده است که درد ھم در بدن او پنھان می شود و ھمان را به غلط، ملاک نیاز بدن به حساب
آورده است! در صورتی که سیگاری یا تریاکی ھم با وارد کردن ھمان سموم سیگار و یا تریاک به بدن وضع
دردآور خود را برطرف می کند (که نیاز بدن نیست)، زیرا خون در گردش اینبار از بیرون به داخل ھم تھدید
برای کنترل و متوقف کردن سموم جدید، « سیستم خود درمانی بدن » مضاعف به سم شده است و
اینبار سلولھا را، مامور جمع آوری سموم قدیم و جدید سرگردان درخون میکند تا سموم تجزیه نشده جدید
و خطرناک به مغز نرسد و شخص را نکشد،( در چند مصاحبه، چند نمونه از بچه ھایی که ھمبرگر خورده
اند و کشته شدند! چون سلولھایشان آمادگی جمع آوری آنھمه سموم رابا سرعت کافی نداشته و به
مغزشان رسیده و مرده اند، ولی پدر و مادرشان که ازھمان غذا (ھمبرگر) خورده بودند، زنده مانده اند
چون سلول ھای زیادی درطول سالھای عمرشان، متخصص جمع آوری سمومشان شده بودند و با جمع
آوری سموم در درون سلولھا، و پاک شدن نسبی خون در گردش شخص، آن حالت (گرسنگی کاذب یا درد
موقت و یا ... )ھمه موقتاً پنھان می گردد در حالی که بدن کثیف تر ھم شده است! ) و سموم قدیم به
اضافه سموم جدید، سلول ھای بیشتری را آلوده و انباردار سموم کرده و در نتیجه از کارائیشان کاسته
است و ارگانھا و غده ھا ھم که اینگونه سلولھاشان کم کار شده است، طبعاً ناقص کار می کنند و
تولیداتشان ازحالت طبیعی خارج می گردد چون ناقص کار می کنند و در این حالت است که به اشتباه
گفته می شود که فلان ارگان و یا فلان غده فاسد گردیده است!

ی ا ز د ه
پاسخ با نقل قول
  #6  
قدیمی 02-14-2012
amir ahmadi آواتار ها
amir ahmadi amir ahmadi آنلاین نیست.
کاربر عالی
 
تاریخ عضویت: Aug 2009
محل سکونت: بندرعباس
نوشته ها: 2,910
سپاسها: : 267

507 سپاس در 331 نوشته ایشان در یکماه اخیر
amir ahmadi به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض

در عمل و در جراحی ھا ھم اینگونه غده
ھا ممکن است متعفن وبدشکل و بدقواره ھم باشند که جراحان حاذق و پرفسورھا و محققین و
دانشمندان را ھم به اشتباه بیندازد و به غلط بر فاسد بودن آن غده و ارگان شخص ھم گواھی دھند!
ولی حقیقتاً وضع غده ھا و ارگانھا ناشی از خوب کارکردن آنھاست ! از انبارکردن سموم مختلف در
سلولھایشان است و فداکار ھم می باشند که اگر فرصت یابند و محیط تن با تغذیه صحیح، تمیز گردد
وخون درگردش پاک شده و قدرت کنترل سموم را پیدا کند، این سلولھای فداکار ھم فرصت می یابند که
سموم خود را در خون نسبتاً تمیز رھا سازند و به عملکرد ارگانیکی خود بازگردند و در غده و ارگان خود به
وظیفه اصلی خویش بپردازند و در این صورت است که نتیجه کار غده ھا ھم نرمال و عادی می گردد و
سیستم خود » شخص بدون نقص عضوی، بھبودی خویش را باز می یابد. و باز پس از چند ساعت که
برجذب و تجزیه غذاھای جدید مسلط شد و سموم آنھا را از غذا اگر داشته باشد جدا کرده « درمانی بدن
و باز میخواست که سموم (اینبارفشرده شده و بدتر شده) را خارج کنند ھمین وضع (بلکه دردآورتر) تکرار
می گردد، که با تکرار خوردن غذای پخته و تفاله شده یا دارو (سم مستقیم) که وارد بدن می شود، (یا
سیگاری ھا، سیگار و یا تریاکی ھا ، تریاک و یا ھروئینی ھا، ھروئین و یا الکلی ھا، الکل، یا مریض
به سلولھا فرمان جمع آوری کثافات از خون را می دھد و « سیستم خوددرمانی بدن » ھا،دارو) باز ھم
این سلولھا (ی جمع کننده کثافات و سموم) کم کم متخصص جمع آوری انواع سموم می شوند و به
شکلھای متفاوت با عملکردھای مختلف ظاھر می گردند (که به اشتباه به آنھا انواع و اقسام میکروب!
گفته اند و به اشتباه عامل انواع و اقسام دردھا شناخته اند که به غلط بیماری خوانده می شود!) درحالی
که آنھا ھمه سلولھای تن ھستند که درجمع آوری انواع کثافات و سموم مزاحم بدن متخصص و مجھز
شده اند، به دلیل عدم شناخت این وضع (سیستم خود درمانی بدن) که برای پاک شدن تن تلاش می
کند و در نتیجه موقتاً دردی (اینبار شفابخش) رخ می دھد، که متاسفانه شخص برای متوقف کردن این
روند خوب، مکرر به خود آسیب و ضرر می رساند ! تکرار این وضع به جایی می رسد که درد عمیق تر حس
می شود و خوردن غذای پحته و یا دارو ھم نتیجه نمی دھد (معتادھا،برای رفع مشکلشان مجبورند در
فاصله ھای کمتری به عامل اعتیاد خود روی آورند) و باز ھم متاسفانه شخص به داروی سمی تر روی
می آورد و پناه می برد و باز به ھمان روش درد را پنھان می کند اما سلولھای بیشتری اسیر انباداری
سموم می گردند و در نتیجه بدن را کثیف تر از قبل می نماید!. دردھای شخص، انواع و اقسام پیدا می
کنند چون انواع و اقسام سلولھا و غده ھا و ارگانھا، در اثر سم داری! کم کار یا بیکار می گرددند تعداد
ارگانھا معلول و کم کار و یا بیکار دائماً افزایش می یابد دردھای شخص، شکل ھای مختلف به خود می
گیرد و سموم موجود در خون ھم انواع و اقسام شده است!سلول ھای زیادتری را اشغال کرده و بیکار
ساخته است و در جاھای مختلف و با ظواھری متفاوت جلوه می کنند تا جایی که ھیچ گونه دارویی ھم
کارگر برای پنھان کردن دردھا نمی شود (یا اعتیاد شدید می شود) چون سلول فعال و کارآمد و پاکی
وجود ندارد که آنھا را جمع آوری کند.
پاسخ با نقل قول
  #7  
قدیمی 02-14-2012
amir ahmadi آواتار ها
amir ahmadi amir ahmadi آنلاین نیست.
کاربر عالی
 
تاریخ عضویت: Aug 2009
محل سکونت: بندرعباس
نوشته ها: 2,910
سپاسها: : 267

507 سپاس در 331 نوشته ایشان در یکماه اخیر
amir ahmadi به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض

این فلسفه سالیان دراز است که در عمل نتیجه می دھد،به تجربیات بیماران ما که برخی از آنھا را
درسایت آورده ایم ملاحظه بفرمائید تا خود تصدیق کنید که تنھا راه درمان واقعی، توسل جستن به ھمین
و پرھیز دائم ازغذاھای مرده و تفاله شده و جسد پخته شده حیوانات است. ھمه « زنده خواری » روش
به طور متفاوت این تجربه را دارید که عزیزتان که امروز در بین تان نیست! با درد مختصر به دارو خواری روی
آورد و انواع اقسام بیماری پیداکرد و انواع اقسام دارو مصرف کرد و ھر روزش از روزھای قبل بدتر شد تا
اخرالامر ھم تلف شد چون دارو موقتاً درد را پنھان می کرد ولی در عوض دائماً سلولش را معلول و یا
معدوم چون انباردار سم میساخت تا اینکه سلول سالمی در تن ایشان نماند!!و ادامه زندگی کردن با
سلولھای پرسم امکان پذیرش نبود!!به ھمین دلیل اگر بیمارسختی، امکان درمان شدن داشته باشد فقط
در این روش امیدی ھست و اگر کسی بعد از ھزاران نوع داروخواری و جراحی و غیره با سلولھای پر از
سم، به این روش متوسل شد وموفق نشود، قطعاً سلولھایش قابل باز سازی نبوده است و در ھیچ روش
دیگری ھم موفق نمیشده است ."
پاسخ با نقل قول
  #8  
قدیمی 02-14-2012
amir ahmadi آواتار ها
amir ahmadi amir ahmadi آنلاین نیست.
کاربر عالی
 
تاریخ عضویت: Aug 2009
محل سکونت: بندرعباس
نوشته ها: 2,910
سپاسها: : 267

507 سپاس در 331 نوشته ایشان در یکماه اخیر
amir ahmadi به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض

فلسفه "غذا درمانی" پرفسور خرسند، بر اساس تجربه بسیار جالب ایشان در
مورد تاثیر غذای پخته بر کبوترھای تیز و چابک است و ھم چنین ردپای خام
گیاھخواری در دوران باستان، و نیز درمان بیماری کلیه ھای خود ایشان به ھمین
روش، که در ادامه آن ھا را به اقتباس از وب سایت ایشان با ھم می خوانیم و پس
از آن ادامه فلسفه ایشان را :
خاطره ای از دوران کودکی در من رشد کرده و بالنده شده، و مرا از بیماری و مرگ رھانیده است و به امید
خدا، مردم دنیا را ھم از بیماری برھاند.
ما درخرمشھر خانه نسبتاً بزرگی داشتیم که به سبک قدیم دور تا دور حیاط بزرگ آن 6 اتاق خیلی بزرگ
بود به طوری که اتاق قسمت شمالی آن دارای 5درب ورودی بود و در پیش روی آن، یک ایوان بلند، و در
ضلع ھای غربی و شرقی خانه، تعداد سه سرداب یا زیر زمین بزرگ بود که درآن ھوای گرم خرمشھر می
توانستیم میھمانی را ھم درآن برگزار کنیم، و با طرحی سنتی و عجیب، درآن تھویه مطبوع طبیعی از
طریق بادگیرھای مخصوص برقرار بود. در وسط حیات، نخل خرمای بلندی داشتیم که(میوه آن) خارک و
خرمای خیلی شیرینی می داد که با گذشت ده ھا سال از آن تاریخ، ھمچنان حالا ھم مزه آنرا حس
میکنم چون تا یاد دارم زمان زیادی از وقت کودکی من بربالای آن درخت سپری شده که چشم اندازجالب
داشت ھمه جاھای دور را می توانستم از روی آن نخل خرما ببینم.
متاسفانه این خانه و تمام اثاث و محتوای آن حتی مصالح آن، کامل در جنگ عراق علیه ایران، از بین رفته
و تبدیل به یک زمین شده است !
کبوترھای زیاددراین خانه بزرگ و با آن طرح سنتی واصیل وپرخاطره، برادربزرگکبوترھای زیادی را نگھداری می « بیژن »کرد،بیش از 30 یا شاید 40 کبوتر داشت


س ی ز د ه
پاسخ با نقل قول
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code is فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
اچ تی ام ال غیر فعال می باشداکنون ساعت 11:40 PM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright , Jelsoft Enterprices مدیریت توسط کورش نعلینی
استفاده از مطالب پی سی سیتی بدون ذکر منبع هم پیگرد قانونی ندارد!! (این دیگه به انصاف خودتونه !!)
(اگر مطلبی از شما در سایت ما بدون ذکر نامتان استفاده شده مارا خبر کنید تا آنرا اصلاح کنیم)


سایت دبیرستان وابسته به دانشگاه رازی کرمانشاه: کلیک کنید
  پیدا کردن مطالب قبلی سایت توسط گوگل برای جلوگیری از ارسال تکراری آنها