بازگشت   پی سی سیتی > تالار علمی - آموزشی و دانشکده سایت > پزشکی بهداشتی و درمان

پزشکی بهداشتی و درمان در این تالار مطالب پزشکی و آموزشی در مورد بهداشت و سلامتی قرار خواهند گرفت

پاسخ
 
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
  #1  
قدیمی 09-11-2007
Younes آواتار ها
Younes Younes آنلاین نیست.
کاربر فعال
 
تاریخ عضویت: Aug 2007
محل سکونت: تهران
نوشته ها: 1,106
سپاسها: : 4

26 سپاس در 21 نوشته ایشان در یکماه اخیر
پیش فرض نحوه صحيح ايستادن . نشستن و خوابيدن

هنگامي كه در مورد سلامتي صــحبت بـه ميـان مـي آيـدبي تـرديد وضــعيت صحيـح قرارگـيـري بـدن شـمـا هـنـگام فعاليتهاي گوناگون در راس فهرست عوامل مهم سلامتي قـرار خـواهند گـرفـت زيـرا بـه انـدازه تغذيه مناسب، ورزش، پـرهـيـز از مواد الكلي و مـخدر و سيگار در حفظ سلامتـي بـدن موثر ميباشد. وضـعـيت صحيح قرارگيري اندامها كمك مـي كند تا كـارهـايـتـان را بـا انـرژي بيـشتـر و اسـتـرس و خـستگي كمتر به انجام برسانيد.
هنگاميـكه وضعـيت بدن شما در حالت مناسب مي باشد:
1- هنگام نشستن، ايستادن و خوابيدن كمترين فشار و استرس روي عضلات پشتيبان و رباطهاي بدن شما اعمال ميگردد.
2- وضعيت ستون فقرات شما در حالت استراحت و خنثي ميباشد.
3- اعضاء حياتي بدن در مكان صحيح قرار دارند.
4- عملكرد طبيعي دستگاه عصبي شما بهتر صورت ميپذيرد.
5- در دراز مـدت بر روي دستگاه گوارش-تنفس-عضلات -رباطها و استخوانهاي بدن تاثير ميگذارد.
6- استخوانها و مـفاصـل در وضـعـيت صـحيـح خـود قـرار دارنـد و كـارايـي عضـلات حداكثر ميباشد.
7- تحليل و سـايش نـابـهنـجار مـفاصل كاهش يـافته و از التهاب مفاصل جلوگيري بعمل مي آيد.
8- از ثابت قرار گرفتن ستون فقرات در وضعيت غير طبيعي جلوگيري ميكند.
9- از مشكلات كمردرد و دردهاي عضلاني جلوگيري ميكند.
10- از خستگي جلوگيري ميكند زيرا استـفـاده بهينه از عضلات بدن انرژي مصرفي بدن را كاهش ميدهد.
11- در بهبود ظاهر شما موثر است.
وضعيت نادرست بدن بر اثر موارد زير ايجاد ميگردند:
1- سوانح و مصدوميتها.
2- اضافه وزن و چاقي.
3- تكيه گاه نامناسب تشك در هنگام خواب.
4- مشكلات بينايي.
5- كفش نامناسب و پاشنه بلند.
6- عـادات نشـستن، ايـستـادن و خـوابـيـدن بي وقت.
7- اعتماد بنفس پايين.
8- عضلات ضعيف و انعطاف ناپذير.
9- طراحي نامناسب محل كار.
مـهمتـرين قسـمت بـدن كه نقش بسزايي در داشتن وضعيت صحيح بدن ايفا مي كـنـد، ستون فقرات مي باشد. ستون فقرات شما داراي قوسهاي طبيعي است كه بايد آنها را در وضعيت طبيعي خودشان همواره حفظ كرد. سـتون فـقـرات از 32-34 مـهـره تـشكـيـل يافته:
7 مهره گردني، 12 مهره پشتي، 5 مهره خارجي و 3 الي 5 مهره دنبالچه اي.
ميـان مـهره هاي كمر در ديسك كمـر واقع است كه در واقع نقش ضربه گير را ايفا ميكند. هنـگــامي كه شما فشار بيش از حد و نامناسب به ستون فقرات اعمال مي كنـيـد، بـه ديسك كمر فشار مي آيد و آن را از مكان خود جابجا كــرده و به اعصاب اطراف خود فشار آورده و ايجاد درد مي كند.
شرايط لازم براي داشتن وضعيت صحيح
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
1- عضلات قوي و انعطاف پذير.
2- حركات طبيعي مفاصل.
3- توازن قدرت عضلاني در دو سوي ستون فقرات.
4- آگاهي از وضعيت بدن در حالات مختلف.
تست وضعيت صحيح بدن
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
شـما بـا اين 2 تست قادر خواهيد بود از وضعيت صحيـح و طبيعي بدن خود آگاه گرديد:
1- تست ديوار
از طـرف پشت به ديوار تكيه داده در حاليـكه پشـت سـر و باسن شما با ديوار تماس داشته و پاشنه پا 15 سانتيمتر از ديـوار فاصله داشته باشد. اكنون فاصله بين گودي گردن و كمر خود را اندازه بگيريد. اگر ايــن فاصله در نــاحيه گـردن 5 سانتيمتر و در كمر بين 2.5 تا 5 سـانـت بــاشــد وضعيت بدن شما ايده آل است و گرنه بـايـد بـه يك پزشك متخصص مراجعه كنيد.
2- تست آينه
نماي روبرو: روبـروي يـك آيـنه تمام قد بايستيد و مواردزير را چك كنيد:
1- شانهاي شما بايد همسطح و تراز باشند.
2- سر شما بايد مستقيم وصاف باشد.
3- دو سوي باسن شما همسطح و تراز و كشـكـك هــاي دو پا بايد مستقيم رو به جلو باشند.
4- فاصله ميان بازوها و دو طرف بدن يكسان ميباشد.
5- قوزك هاي دو پاي شما بايد مستقيم و صاف باشد.
- نماي پهلو با گرفتن عكس و يا كمك از يك دوست ميسر ميباشد:
1- سر بايد قائم و افراشته باشد و به جلو و يا عقب خميده و افتاده نباشد.
2- چانه بايد موازي با سطح كف اتاق باشد و به سمت پايين و يا بالا كج نشده باشد.
3- شكم بايد هموار و مسطح باشد.
4- زانوها بايد صاف و مستقيم باشند
نحوه صحيح ايستادن، راه رفتن و نشستن...
نحوه صحيح ايستادن
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- سر را بالا نگاه داريد: قـائــم و راست. سـر را بـه جلو وچانه را بداخل بدهيد. چانه را به عقب و به پهلو كج نكنيد.قفسه سينه را جلو نگاه داشته و استخوان كتـف را عقب نگاه داريد. زانـوها را صـاف نـگاه داشته و فرق سرتان را به سـمت سـقف بكشيد. شكم را بداخل دهيد. باسن را بـه عقب و يا جلو كج نكنيد.
2- سعي كنيد به مدت طولاني در يك وضعيت نياستــيـد.امـا هــرگاه مجبور به اين كار شديد، سعي كنـيد يـك پـاي خـود را با قـرار دادن روي يـك جعـبه و يا چهار پايه بالا نگاه داريد و پس از مدتي پـاي بـالا آمـده را بـا پـاي ديگـر عوض كنيد.
3- هنگام ايـستادن وزن خـود را روي هـر دو پا توزيع كرده و بيشترين وزن خود را به روي زير انگشت شست پا اعمال كنيد و نه پاشنه پا. بـهتـر اسـت پـاها را نـيز به اندازه عرض شانه از هم باز كنيد.
4- كفش پاشنه كوتاه و راحت به پا كنيد.
نحوه صحيح راه رفتن
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- سر را بالا نگاه داشته و با چشمهايتان مستقيم به جلو نگاه كنيد.
2- شانه هاي خود را در يك راستا با مابقي بدنتان حفظ كنيد.
3- حركت طبيعي بازوها هنگام راه رفتن را مختل نكنيد.
4- پاها را در يك راستا و موازي هم قرار داده و به اطراف منحرف نكنيد.
نحوه صحيح نشستن
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- صاف و قائم بنشينيد. كمر راست و شانه ها به عقب.بـاسـن شـما بـايد با پشت صندلي در تماس باشد. سـه قـوس طبـيـعي بـدن بـايـد حـين نـشسـتن حـفـظ گـردنـد.استفاده از يك تكيه گاه مانند حوله لـوله شـده در نـاحـيه كمر سودمند ميباشد.
2- وزن بدن را به طـور مسـاوي روي دو سوي باسن خود تـوزيع كنـيـد. زانوها بايد همسطح باسن و يا بـالاتـر از آن قرار گيرد براي اين كار مي تـوانيد از يك چهارپايه استفاده كنيد. پاها نبايد روي يكديگر قرار گيرند.
3- سعي كنيد در يك وضعيت بيش از 30 دقيقه ننشينيد.برخيزيد و پس از انجام دادن چند حركت كششي مـجـددا بنشينيد.
4- هـنـگام برخاستن از حالت نشسته بسمت جلو صندلي حركت كرده و با صاف كـردن پاها برخيزيد. از خـم شدن به جلو از ناحيه كمر بپرهيزيد. سپس حركت كششي انـجام دهيد مثلا 10 مرتبه كمر خود را خم و راست كنيد.
5- از خم كردن گردن به اطراف تا حد امكان خودداري كنيد و جاي اين كار تمام بـدن خود را بسمت دلخواه بچرخانيد.
هنگام نشستن پشت ميز كامپيوتر به نكات زير نيز توجه كنيد:
1- مچ دستها بايد مستقيم باشد و به سمت بالا و پايين و يا طرفين خم نشده باشد.
2- ران موازي با سطح كف اتاق باشد.
3- آرنج بايد اندكي از 90 درجه گشوده تر باشد.
4- زانـوها 2 الي 3 سانتيمتر بـايد از لـبـه صنـدلي جـلـوتر باشد.
5- مونيتور بايد 45 الي 55 سانتي متر از پيشاني فاصـله داشته باشد. راس مونيتور نيز با سـطح چشم هـا در يـك راسـتـا باشد. صفحه كليد بهتر است 2 سانتي متر بالاتـر از ساعد قرار گرفته و كمي نيز خم گردد .
نحوه صحيح خم شدن، بلند كردن و حمل اشياء
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
1- همواره از ناحيه زانوها در حالي كه كمر خـود را صــاف نگاه داشته ايد خم شويد. هيچ گـاه از نـاحـيـه كـمر خـــم ,نشويد.
2- اجسام سنگـين تر از 10 كيلو را بلند نكنيد. هـيـچ گاه جسم سنگيني را بالاتر از سطح كمر نياوريد.
3- پـاهـا را انـدكي از يكديگر فاصله داده تا روبروي جـسـم قـرار گـيــريد. عضلات شكم را سفت و منقبض كـنـيـد و بـااستفاده از عضلات پا جسم را از زمين بلند كنيد. سپـس زانوها را به آرامي صاف كنيد.
4- هنگام حمل بسته آن را تا حد ممكن نزديك بـدن نگاه داشته و بازوها را خم نگاه داريد. عـضلات شـكم را سفت و به آهستگي گام برداريد.
5- هنـگام روي زميـن قرار دادن اجسام نيز همان مراحل بلند كردن را به طـور مـعـكـوس انجام دهيد.
6- هنگام حمل كيف و چمدان آنها را بطور متناوب با دسـت ديگر حمل كنيد تا توازن بين دو سمت بدنتان حفظ گردد.
7- هميشه بين هل دادن اجسام سنگين و يا كشيدن آنها، گـزيـنـه هـل دادن را انتخاب كنيد.
نحوه صحيح خوابيدن
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
1- سعي كنيد در وضعيتي بخوابيد كه قوسهاي طبيعي ستون فقراتتان حفظ گردند.
2- از تشك سفت استفاده كنيد. تشكي كه فرو رفتگي داشته و به اصطــلاح شكم داده استفاده نكنيد. اگر لازم بود زير تشك يك تخته قرار دهيد.
3- بالش همانطور كه تكيه گاهي براي سر شما مي باشد بـراي گردن نيز بايد تكيه گاه فراهم آورد.
4- هنـگام خـوابـيدن به پشت، يك بالش زير زانوها قرار دهيد و در صورتي كـه بـه پـهـلـو مي خوابـيد، اندكي زانوهايتان را خم كنيد و يك بالش بين زانوهايتان قرار دهيد. هـنگام خواب بـه پهلو هيچگاه زانوهايتان را تا قفسه سينه جمع نكنيد. هيچ گـاه به روي شكم نخوابيد چون به كمر و گردنتان فشار وارد مي آيد. هرگاه خواستيد اين كار را بكنيد حتما يك بالش زير ناحيه ميان تنه خود قرار دهيد.
5- هنگام برخاستن از روي رختخواب با كمك دستها بلند شده و نـاگـهـان از نـاحـيه كمر خم نشويد
پاسخ با نقل قول
کاربران زیر از Younes به خاطر پست مفیدش تشکر کرده اند :
جای تبلیغات شما اینجا خالیست با ما تماس بگیرید
  #2  
قدیمی 07-02-2013
ترنم آواتار ها
ترنم ترنم آنلاین نیست.
ناظر و مدیر تالارهای آزاد

 
تاریخ عضویت: Dec 2010
محل سکونت: هرسین
نوشته ها: 5,439
سپاسها: : 7,641

11,656 سپاس در 3,736 نوشته ایشان در یکماه اخیر
پیش فرض آموزش طرز صحیح نشستن پشت رایانه

آموزش طرز صحیح نشستن پشت رایانه

به گزارش شگفت انگیز؛ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ آن وﺳﻴﻠﻪ و ﻓﻦآوري و ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲو رواﻧﻲ اﻧﺴﺎن و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط اﻳﻦدو ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
مواردی که برای استفاده صحیح از رایانه مورد توجه قرار گیرند:
1- صفحه نمایش:
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻛﺎﻫﺶاﺛﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت، از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎيﺿﺪ اﺷﻌﻪ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ LCD ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد . ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖﻓﺎﺻـﻠﻪﭼﺸﻢﻫﺎ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 50 cm ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶﺧﻴـﺮه ﻧﺸـﻮد و زاوﻳﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎ وﺳﻂﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶﺣﺪود 20 درﺟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﮔﺮدن ﻛﺎﻣﻼ ﺻﺎفو ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘـﺎﻳﻴﻦ خم نشود.
2- صفحه کلید:
ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮدﺳﺘﻲ دارﻧﺪ، ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﭻ دﺳﺖ وارد ﺷﻮد. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ و ﻣﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ دﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرتﻗﺎﺋﻢرويﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
3- ماوس:
ﻣﺎوس در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻓﻀﺎی ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از Mouse pad ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﻛﺖ راﺣﺖ و روان ﻣﺎوس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. روش ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎوس، از آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﻣﭻ دﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ.
4- صندلی:
ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ، ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ روي ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ. ﭘﺲﺻﻨﺪﻟﻲ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ راﺣﺖ و ارﺗﻔﺎع آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮايﻛﻤﺮ و ﮔﺮدن ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﭽﺮﺧﺪ.
5- میز کار:
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع 60 ﺗﺎ 70 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. ﻣﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺰاي راﻳﺎﻧﻪ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺜﻞ ﭼﺎﭘﮕﺮ، ﭘﻮﻳﺸﮕﺮ، ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ و ... را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.روی میز محلی برای قرار گرفتن ﻣﺎوس و ﺣﺮﻛﺖ راﺣﺖ آن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ .
6- زیر پایی:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶﺧﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻫﺎ ﻳﻚ زﻳﺮﭘﺎﻳﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎ را روي آنﻗﺮار داده و در مدت ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻮد.
7- نور:
یکی از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ ﻧﻮر ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ. ﻧﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮد از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ﻛﺎر ﺑﺘﺎﺑﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖﺟﻬﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر، ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶﻧﺒﺎﺷﺪو ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر در ﺑﺎﻻيﻣﻴﺰ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
8- محیط کار:
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ در آنﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻫﻮا و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازه ﻣﺤﻴﻂ و ﭼﻴﺪﻣﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﺑﺮ ﺷﻮد و ﻛﺎراﺋﻲ او را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂﻛﺎر در ﻓﺼﻞﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد.
9- عوامل دیگر:
ﻛﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﺪت ﻛﺎر ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻤﺘﺪ ﺑﻪآن ﻧﮕﺎه ﻧﻜﻨﻴﺪ و در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر وﻗﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮاي ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﺶ از 3 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ.
یک سوال
چرا ارگونومی ضروری است:
آن ﭼﻪ درﺑﺎره ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ را آﺷﻜﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮيﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﺟﺴﻤﻲ، ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، دوﺑﺎرهﻛﺎري و اﻓﺰاﻳﺶﺑﻬﺮه وري و ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻣﻮﺟﺐﻛﺎﻫﺶﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎ واﻓﺰاﻳﺶﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
__________________
.
.
.
.
.
پاسخ با نقل قول
کاربران زیر از ترنم به خاطر پست مفیدش تشکر کرده اند :
  #3  
قدیمی 07-08-2013
مهرگان آواتار ها
مهرگان مهرگان آنلاین نیست.
مدیر تالار انگلیسی
 
تاریخ عضویت: Apr 2008
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 1,575
سپاسها: : 3,743

4,653 سپاس در 1,280 نوشته ایشان در یکماه اخیر
مهرگان به Yahoo ارسال پیام
Smile آداب پشت میز نشستن - نحوه صحیح پشت میز نشستن - کمر درد

آداب پشت میز نشستن - نحوه صحیح پشت میز نشستن - کمر درد
جلوگیری از کمر درد


بعد از مدت ها سرپا ايستادن افرادي که از بخش‌هاي عملياتي به قسمت‌هاي اداري منتقل مي‌شوند اجبارا پشت ميز نشين مي‌شوند. بعد از مدتي دردهاي مزمن ناحيه گردن و کمر به سراغشان مي‌آيد به‌طوري که احساس مي‌کنند فشار پشت ميز نشيني حتي از ايستادن‌هاي طولاني مدت بيشتر است.

حالا اگر نمي‌خواهيد شغلتان را عوض کنيد و دنبال راه حلي مي گرديد که پشت ميز نشيني را برايتان جذاب و تحمل پذير کند به توصيه‌هاي زير عمل کنيد:

ـ اولين قدم تحرک داشتن است. شرايط پشت ميزنشيني طوري باشد که بتوانيد بدنتان را در حالت?هاي مختلف حرکت دهيد.
به عنوان يک تمرين مناسب پاهايتان را رو به جلو بکشيد آنگاه بدنتان را به چپ و راست حرکت دهيد.

از خودتان پشتيباني کنيد! وضعيت صندلي طوري باشد که کمترين فشار به ناحيه پشت و کمر وارد شود ـ براي همين از صندلي‌هايي استفاده کنيد که ارتفاع و وضعيت پشتي آنها قابل تغيير است.

دقت کنيد که زانوهاي شما هم ارتفاع با ناحيه لگن قرار داشته باشد. شايد لازم باشد زير پاهايتان چيزي بگذاريد.

ـ اگر با رايانه سرو کار داريد فاصله صفحه نمايشگر از شما حدود 75

ـ30 سانتي متر باشد. يعني به‌طور تقريبي بايد به اندازه يک دست باز از شما فاصله داشت باشد. ارتفاع صفحه نمايشگر را نيز جوري تنظيم کنيد که درست در راستاي چشمانتان قرار گيرد.

__________________
پاسخ با نقل قول
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code is فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
اچ تی ام ال غیر فعال می باشداکنون ساعت 06:05 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright , Jelsoft Enterprices مدیریت توسط کورش نعلینی
استفاده از مطالب پی سی سیتی بدون ذکر منبع هم پیگرد قانونی ندارد!! (این دیگه به انصاف خودتونه !!)
(اگر مطلبی از شما در سایت ما بدون ذکر نامتان استفاده شده مارا خبر کنید تا آنرا اصلاح کنیم)


سایت دبیرستان وابسته به دانشگاه رازی کرمانشاه: کلیک کنید
  پیدا کردن مطالب قبلی سایت توسط گوگل برای جلوگیری از ارسال تکراری آنها