#1  
قدیمی 08-24-2009
deltang deltang آنلاین نیست.
کاربر عالی
 
تاریخ عضویت: Mar 2009
محل سکونت: TehrAn
نوشته ها: 6,896
سپاسها: : 0

200 سپاس در 186 نوشته ایشان در یکماه اخیر
deltang به Yahoo ارسال پیام
جدید دانلود سریالهای ایرانی

درود

در این تاپیک لینک دانلود سریالهای ایرانی قرار خواهد گرفت

کاربران محترم توجه نمایند حتماً قبل از ارسال از سلامت لینک دانلود خود اطمینان داشته باشند و فقط لینک دانلود سریالهای ایرانی را در این تاپیک قرار دهند

در صورت ارسال لینکهای متفرقه ناچار به حذف ارسال خواهیم شد
پاسخ با نقل قول
جای تبلیغات شما اینجا خالیست با ما تماس بگیرید
  #2  
قدیمی 08-24-2009
deltang deltang آنلاین نیست.
کاربر عالی
 
تاریخ عضویت: Mar 2009
محل سکونت: TehrAn
نوشته ها: 6,896
سپاسها: : 0

200 سپاس در 186 نوشته ایشان در یکماه اخیر
deltang به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض

سریال از نفس افتاده:

قسمت 1 سرور 1 سرور 2 سرور 3 سرور 4
قسمت ۲ سرور 1سرور 2سرور 3سرور 4
قسمت ۳ سرور 1 سرور 2 سرور 3 سرور 4
قسمت ۴ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۵ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۶ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۷ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۸ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۹ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۱۰ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۱۱ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۱۲ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۱۳ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴ قسمت پایانی
پاسخ با نقل قول
  #3  
قدیمی 08-24-2009
deltang deltang آنلاین نیست.
کاربر عالی
 
تاریخ عضویت: Mar 2009
محل سکونت: TehrAn
نوشته ها: 6,896
سپاسها: : 0

200 سپاس در 186 نوشته ایشان در یکماه اخیر
deltang به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض

سریال طنز باغ مظفر:

قسمت ۱ سرور ۱سرور ۲سرور ۳
قسمت ۲ سرور ۱سرور ۲سرور ۳
قسمت ۳ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۴ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۵ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۶ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۷ سرور ۱ سرور ۲
قسمت ۸ سرور ۱ سرور ۲
قسمت ۹ سرور ۱ سرور ۲
قسمت ۱۰ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۱۱ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۱۲ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۱۳ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۱۴ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۱۵ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۱۶ سرور ۱ سرور ۲

قسمت ۱۷ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۱۸ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۱۹ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۲۰ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۲۱ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۲۲ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۲۳ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۲۴ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۲۵ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۲۶ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳

قسمت ۲۷ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳
قسمت ۲۸ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۲۹ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۳۰ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۳۱ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۳۲ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۳۳ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۳۴ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت 35 سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۳۶ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۳۷ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۳۸ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۳۹ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴
قسمت ۴۰ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴ قسمت پایانی
پاسخ با نقل قول
  #4  
قدیمی 08-24-2009
deltang deltang آنلاین نیست.
کاربر عالی
 
تاریخ عضویت: Mar 2009
محل سکونت: TehrAn
نوشته ها: 6,896
سپاسها: : 0

200 سپاس در 186 نوشته ایشان در یکماه اخیر
deltang به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض

سریال او یک فرشته بود:
(( کل سریال در 10 قسمت جمع آوری شده ))قسمت 1 سرور 1سرور 2سرور 3سرور 4
قسمت ۲ سرور 1سرور 2سرور 3سرور 4
قسمت ۳ سرور 1 سرور 2 سرور 3 سرور 4
قسمت ۴ سرور 1 سرور 2 سرور 3 سرور 4
قسمت ۵ سرور 1 سرور 2 سرور 3 سرور 4
قسمت ۶ سرور 1 سرور 2 سرور 3 سرور 4
قسمت ۷ سرور 1 سرور 2 سرور 3 سرور 4
قسمت ۸ سرور 1 سرور 2 سرور 3 سرور 4
قسمت ۹ سرور 1 سرور 2 سرور 3 سرور 4
قسمت 1۰ سرور 1 سرور 2 سرور 3 سرور 4
پاسخ با نقل قول
  #5  
قدیمی 08-24-2009
deltang deltang آنلاین نیست.
کاربر عالی
 
تاریخ عضویت: Mar 2009
محل سکونت: TehrAn
نوشته ها: 6,896
سپاسها: : 0

200 سپاس در 186 نوشته ایشان در یکماه اخیر
deltang به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض

سریال زیر تیغ:


قسمت ۱ سرور ۱سرور ۲

قسمت ۲ سرور ۱سرور ۲

قسمت ۳ سرور ۱ سرور ۲

قسمت ۴ سرور ۱ سرور ۲

قسمت ۵ سرور ۱ سرور ۲

قسمت ۶ سرور ۱ سرور ۲

قسمت ۷ سرور ۱ سرور ۲

قسمت ۸ سرور ۱ سرور ۲

قسمت ۹ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳

قسمت ۱۰ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳

قسمت ۱۱ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴

قسمت ۱۲ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴

قسمت ۱۳ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴

قسمت ۱۴ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴

قسمت ۱۵ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴

قسمت ۱۶ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴

قسمت ۱۷ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴

قسمت ۱۸ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴

قسمت 19 سرور 1 سرور 2 سرور 3
پاسخ با نقل قول
  #6  
قدیمی 08-24-2009
deltang deltang آنلاین نیست.
کاربر عالی
 
تاریخ عضویت: Mar 2009
محل سکونت: TehrAn
نوشته ها: 6,896
سپاسها: : 0

200 سپاس در 186 نوشته ایشان در یکماه اخیر
deltang به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض

دانلود کلیه قسمتهای پخش شده سریال میوه ممنوعه (Forbidden Fruit )بازیگران:
علی نصیریان (حاج یونس فتوحی)، گوهر خیراندیش (قدسی)، هانیه توسلی (هستی)، امیر جعفری (جلال)، هرمز هدایت (بهرام)، عطا تفتی (فرزاد)، نیما رئیسی (مصطفی)، طناز طباطبایی (غزاله)، کاظم بلوچی (سرگرد)، شبنم فرشادجو (سمانه)، صدیقه کیانفر(عزیز خانم)، محمدرضا رهبر (سینا)، کیانوش گرامی (شهرام)، عبادا… کریمی (سر کارگر) و جواد انصافی (منشی حاج یونس) .


سرپرست خانواده شایگان و جلال ـ فرزند ارشد خانواده فتوحی ـ درگیر کشمکش و مناظره مالی شدیدی با یکدیگر می‌شوند. در این بین، هستی - یگانه فرزند خانواده شایگان- به دادخواهی سراغ سرپرست متدین خانواده اردلان «حاج یونس» می‌رود، غافل از اینکه …


قسمت ۱ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴ سرور ۵ سرور ۶ سرور ۷
قسمت ۲ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴ سرور ۵ سرور ۶ سرور ۷
قسمت ۳ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴ سرور ۵ سرور ۶ سرور ۷
قسمت ۴ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴ سرور ۵ سرور ۶ سرور ۷
قسمت ۵ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴ سرور ۵ سرور ۶ سرور ۷
قسمت ۶ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴ سرور ۵ سرور ۶ سرور ۷
قسمت ۷ سرور ۱ سرور ۲ سرور ۳ سرور ۴ سرور ۵ سرور ۶ سرور ۷
پاسخ با نقل قول
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code is فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
اچ تی ام ال غیر فعال می باشداکنون ساعت 09:56 PM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright , Jelsoft Enterprices مدیریت توسط کورش نعلینی
استفاده از مطالب پی سی سیتی بدون ذکر منبع هم پیگرد قانونی ندارد!! (این دیگه به انصاف خودتونه !!)
(اگر مطلبی از شما در سایت ما بدون ذکر نامتان استفاده شده مارا خبر کنید تا آنرا اصلاح کنیم)


سایت دبیرستان وابسته به دانشگاه رازی کرمانشاه: کلیک کنید
  پیدا کردن مطالب قبلی سایت توسط گوگل برای جلوگیری از ارسال تکراری آنها