بازگشت   پی سی سیتی


Arcade announcements:

برای حصول نتیجه بهتر در ثبت رکوردها حتما توصیه های زیر را رعایت فرمایید :

  • از باز کردن بیش از یک بازی به طور همزمان جدا خود داری کنید در غیر اینصورت ممکن است رکورد بازی شما ذخیره نشود یا به صورت اشتباهی برای بازی دیگری ثبت شود که توسط مدیران پاک خواهد شد
  • بهترین مرورگر برای این بازی ها فایرفاکس است زیرا در صورت عدم ذخیره شدن رکورد شما در فایر فاکس میتوان انرا اجبارا در سایت ذخیره کرد (برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید)
  • در صورتی که رکورد یک بازی برای شما به اشتباه در بازی دیگری ذخیره شد حتما مدیران سایت را اگاه کنید
  • برای اینکه بازی را به صورت فول اسکرین و تمام صفحه ببینید در صفحه انتخاب بازی ها بر روی (in new window) کلیک کنید
  • برای تغییر تم بازیها و قابلیت فول اسکرین به این قسمت مراجعه کنید
  • و اگر سوال دیگری داشتید میتوانید در این بخش مطرح کنید

  The Arcade (66 Games)  
Highscore-Champions
Player with most highscores Player on 2nd place Player on 3rd place
رزیتا
(35 Highscores)
M3SSI
(9 Highscores)
ali.jamali
(7 Highscores)

King of the Arcade Leader of Leaderboard
رزیتا
got 34 times
the High Score of all time
رزیتا
with a score of 501
Newest Champions 
MAHDI is the new Dead Duck champion! 04-26-2019
MAHDI is the new Jungle Kid champion! 05-09-2017
mohammad.90 is the new 1471 Renaissance (Timefighter) champion! 02-02-2017
Milad78 is the new The Shell Game champion! 01-03-2015
Milad78 is the new Juggler champion! 01-01-2015
Latest Arcade Score 
mohammad.90 Scored 276 points playing Juego
Login To Play

Information about Tournaments in the Arcade
1 Tournaments waiting for players
0 running tournaments
2 finished tournaments
Active Tournaments Enrolled in: 0
Still qualified in 0
Eliminated in 0
Disqualified in 0
Create a New Tournament

Game Information
Dead Duck 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Dead Duck
best Score of all Time
MAHDI
with a score of 10
actual Highscore Champion
MAHDI
with a score of 10
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 47
Time Played: 09:29
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Drop Bloxs 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Drop Bloxs
best Score of all Time
- no score -
 
actual Highscore Champion
- no score -
 
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 32
Time Played: 00:00
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Demonic Defence 3 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Demonic Defence 3
best Score of all Time
- no score -
 
actual Highscore Champion
- no score -
 
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 13
Time Played: 00:00
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Donkey Rocket 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Donkey Rocket
best Score of all Time
Milad78
with a score of 2662
actual Highscore Champion
Milad78
with a score of 2662
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 47
Time Played: 02:08:51
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Demonic Defence 3 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Demonic Defence 3
best Score of all Time
- no score -
 
actual Highscore Champion
- no score -
 
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 9
Time Played: 00:00
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Dachser 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Dachser
best Score of all Time
Milad78
with a score of 4350
actual Highscore Champion
Milad78
with a score of 4350
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 142
Time Played: 02:38:11
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Juggler 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Juggler
best Score of all Time
Milad78
with a score of 64050
actual Highscore Champion
Milad78
with a score of 64050
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 65
Time Played: 32:47
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Jungle Kid 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Jungle Kid
best Score of all Time
MAHDI
with a score of 93
actual Highscore Champion
MAHDI
with a score of 93
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 117
Time Played: 01:54:19
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Dynomite 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Dynomite
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 60175
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 60175
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2474
Time Played: 1 16:03:22
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Ducks Hunting 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Ducks Hunting
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 11400
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 11400
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 109
Time Played: 05:04:56
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Missile Crisis 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Missile Crisis
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 12351
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 12351
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 149
Time Played: 02:27:28
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Pokemon Collapse 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Pokemon Collapse
best Score of all Time
- no score -
 
actual Highscore Champion
- no score -
 
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 70
Time Played: 00:00
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Delta Flash 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Delta Flash
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 474
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 474
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 194
Time Played: 03:30:37
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Juggle Mania 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Juggle Mania
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 1842
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 1842
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 235
Time Played: 03:06:15
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Five a Row 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Five a Row
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 41832
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 41832
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 361
Time Played: 12:40:49
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Billards 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Billards
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 12937
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 12937
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 902
Time Played: 08:39:55
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Major Slant 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Major Slant
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 965
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 965
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 81
Time Played: 01:59
Game-Rating
Rating: Not rated yet
3D Superball 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
3D Superball
best Score of all Time
M3SSI
with a score of 92
actual Highscore Champion
M3SSI
with a score of 92
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 125
Time Played: 46:27
Game-Rating
Rating: Not rated yet
The Shell Game 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
The Shell Game
best Score of all Time
Milad78
with a score of 240938000
actual Highscore Champion
Milad78
with a score of 240938000
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 123
Time Played: 04:20:46
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Max Dirtbike 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Max Dirtbike
best Score of all Time
bigbang
with a score of 19
actual Highscore Champion
bigbang
with a score of 19
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 265
Time Played: 01:36:51
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Sonic lost in Mario World 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Sonic lost in Mario World
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 142
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 142
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 195
Time Played: 03:18:29
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Alien Invasion 2 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Alien Invasion 2
best Score of all Time
M3SSI
with a score of 145900
actual Highscore Champion
M3SSI
with a score of 145900
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 140
Time Played: 11:46:41
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Big Head Boys v32 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Big Head Boys v32
best Score of all Time
ali.jamali
with a score of 3571
actual Highscore Champion
ali.jamali
with a score of 3571
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 229
Time Played: 02:30:39
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Movie Madness 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Movie Madness
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 48815
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 3402
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 80
Time Played: 01:25:55
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Castle Defender 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Castle Defender
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 5816
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 5816
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 196
Time Played: 03:06:51
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Lance La Hache 2 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Lance La Hache 2
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 37105
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 37105
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 228
Time Played: 01:31:27
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Typing Test 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Typing Test
best Score of all Time
آناهیتا الهه آبها
with a score of 44420
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 882
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 206
Time Played: 03:50:49
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Juego 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Juego
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 6709
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 6709
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 198
Time Played: 04:45:42
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Helicopter2 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Helicopter2
best Score of all Time
M3SSI
with a score of 2021
actual Highscore Champion
M3SSI
with a score of 2021
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 1039
Time Played: 02:10:00
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Air Hockey Average 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Air Hockey Average
best Score of all Time
فرانک
with a score of 11080
actual Highscore Champion
فرانک
with a score of 11080
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 150
Time Played: 59:26
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Duck Hunter 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Duck Hunter
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 6277
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 6277
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 88
Time Played: 02:44:36
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Flight Simulator X 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Flight Simulator X
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 183
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 183
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 325
Time Played: 56:35
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Jizz 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Jizz
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 2341
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 2341
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 53
Time Played: 01:29
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Skee Ball 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Skee Ball
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 48945
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 48945
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 123
Time Played: 02:18:46
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Sonik 3 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Sonik 3
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 47530
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 47530
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 548
Time Played: 10:56:32
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Wuzzler 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Wuzzler
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 10922
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 10922
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 67
Time Played: 04:53:32
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Jungle Monkey 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Jungle Monkey
best Score of all Time
ali.jamali
with a score of 16600
actual Highscore Champion
ali.jamali
with a score of 16600
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 270
Time Played: 05:45:45
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Hobbit Rampage 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Hobbit Rampage
best Score of all Time
M3SSI
with a score of 46450
actual Highscore Champion
M3SSI
with a score of 46450
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 66
Time Played: 02:20:51
Game-Rating
Rating: Not rated yet
BMX Backflips 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
BMX Backflips
best Score of all Time
فرانک
with a score of 366145
actual Highscore Champion
فرانک
with a score of 366145
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 324
Time Played: 04:25:12
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Sik Trix BMX 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Sik Trix BMX
best Score of all Time
ali.jamali
with a score of 39880
actual Highscore Champion
ali.jamali
with a score of 39880
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 207
Time Played: 01:46:44
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Yeti Pentathlon 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Yeti Pentathlon
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 6251
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 6251
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 10484
Time Played: 11 18:06:04
Game-Rating
Rating: 1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes1 Votes
Sonic Crazy World 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Sonic Crazy World
best Score of all Time
M3SSI
with a score of 229600
actual Highscore Champion
M3SSI
with a score of 229600
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 189
Time Played: 02:49:10
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Dealer 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Dealer
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 621
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 621
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 67
Time Played: 23:55
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Ms Pacman 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Ms Pacman
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 79200
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 79200
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 165
Time Played: 01:08:18
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Pool Jam - 10 Minute Game 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Pool Jam - 10 Minute Game
best Score of all Time
M3SSI
with a score of 92260
actual Highscore Champion
M3SSI
with a score of 92260
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 511
Time Played: 1 20:28:54
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Jedi Trainer 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Jedi Trainer
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 13777
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 13777
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 159
Time Played: 01:51:45
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Super M 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Super M
best Score of all Time
M3SSI
with a score of 18450
actual Highscore Champion
M3SSI
with a score of 18450
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 165
Time Played: 02:44:53
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Jewel Thief 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Jewel Thief
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 43915
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 43915
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 116
Time Played: 29:59
Game-Rating
Rating: Not rated yet
GTA 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
GTA
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 145
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 145
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 118
Time Played: 44:45
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Resident Evil Apocalypse 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Resident Evil Apocalypse
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 143
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 143
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 300
Time Played: 01:06:18
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Choppa Poppa 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Choppa Poppa
best Score of all Time
ali.jamali
with a score of 1857
actual Highscore Champion
ali.jamali
with a score of 1857
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 135
Time Played: 02:43:08
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Ma Balls 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Ma Balls
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 8985
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 8985
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 142
Time Played: 01:06:58
Game-Rating
Rating: Not rated yet
1471 Renaissance (Timefighter) 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
1471 Renaissance (Timefighter)
best Score of all Time
mohammad.90
with a score of 990
actual Highscore Champion
mohammad.90
with a score of 990
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 51
Time Played: 22:13
Game-Rating
Rating: Not rated yet
1992 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
1992
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 35700
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 35700
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 105
Time Played: 01:30:31
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Galaxy Skirmish 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Galaxy Skirmish
best Score of all Time
ali.jamali
with a score of 415788
actual Highscore Champion
ali.jamali
with a score of 415788
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 461
Time Played: 07:30:34
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Caray Snake 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Caray Snake
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 78650
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 78650
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 235
Time Played: 08:37:45
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Babycal Throw 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Babycal Throw
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 14040
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 14040
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 600
Time Played: 02:43:43
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Dirt Bike 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Dirt Bike
best Score of all Time
- no score -
 
actual Highscore Champion
- no score -
 
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 51
Time Played: 00:00
Game-Rating
Rating: Not rated yet
gold miner 2 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
gold miner 2
best Score of all Time
ali.jamali
with a score of 61121
actual Highscore Champion
ali.jamali
with a score of 61121
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 661
Time Played: 1 55:45
Game-Rating
Rating: Not rated yet
J Ball 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
J Ball
best Score of all Time
رزیتا
with a score of 14007
actual Highscore Champion
رزیتا
with a score of 14007
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 427
Time Played: 06:07:14
Game-Rating
Rating: Not rated yet

ibProArcade v2.7.2+
Extended vBulletin-Version © MrZeropage (www.vbulletin.org)


اکنون ساعت 11:27 PM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.



Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright , Jelsoft Enterprices مدیریت توسط کورش نعلینی
استفاده از مطالب پی سی سیتی بدون ذکر منبع هم پیگرد قانونی ندارد!! (این دیگه به انصاف خودتونه !!)
(اگر مطلبی از شما در سایت ما بدون ذکر نامتان استفاده شده مارا خبر کنید تا آنرا اصلاح کنیم)


سایت دبیرستان وابسته به دانشگاه رازی کرمانشاه: کلیک کنید




  پیدا کردن مطالب قبلی سایت توسط گوگل برای جلوگیری از ارسال تکراری آنها