بازگشت   پی سی سیتی > کامپیوتر اینترنت و شبکه Computer internet > زبان های برنامه نویسی Programming

زبان های برنامه نویسی Programming بحث در مورد زبانهای مختلف برنامه نویسی

پاسخ
 
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
  #11  
قدیمی 03-08-2014
Islander آواتار ها
Islander Islander آنلاین نیست.
کاربر فعال
 
تاریخ عضویت: Apr 2012
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 209
سپاسها: : 1,112

795 سپاس در 201 نوشته ایشان در یکماه اخیر
Islander به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض Get Real IP Address of Client - Really Useful & Handy PHP Code Snippets

Get Real IP Address of Client

This function will fetch the real IP address of the user even if he is behind a p.roxy server


گرفتن آدرس IP واقعی کاربر
این تابع آدرس IP واقعی کاربر را، حتی اگر از سرور پ.روکسی استفاده کند، می‌دهد.()function getRealIpAddr
}
((['if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP
}
;['ip=$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP$
{
((['elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR
to check ip is pass from p.roxy//
}
;['ip=$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR$
{
else
}
;['ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR$
{
;return $ip
{
__________________

پاسخ با نقل قول
کاربران زیر از Islander به خاطر پست مفیدش تشکر کرده اند :
جای تبلیغات شما اینجا خالیست با ما تماس بگیرید
  #12  
قدیمی 03-09-2014
Islander آواتار ها
Islander Islander آنلاین نیست.
کاربر فعال
 
تاریخ عضویت: Apr 2012
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 209
سپاسها: : 1,112

795 سپاس در 201 نوشته ایشان در یکماه اخیر
Islander به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض Force file Download - Really Useful & Handy PHP Code Snippets


Force file Download

Force file Download Provide files to the user by forcing them to downloadتحمیل دانلود فایل
با دانلود اجباری فایل ها آن ها را برای کاربر آماده می کند.********************/
file - path to file@*
/*
(function force_download($file
}
} ((( if ((isset($file))&&(file_exists($file
; ((header("Content-length: ".filesize($file
; ( 'header('Content-Type: application/octet-stream
;( ' " ' . header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $file
;(readfile("$file
} else {
; " echo "No file selected
{
{


ویرایش توسط Islander : 03-09-2014 در ساعت 07:57 PM
پاسخ با نقل قول
کاربران زیر از Islander به خاطر پست مفیدش تشکر کرده اند :
  #13  
قدیمی 03-11-2014
Islander آواتار ها
Islander Islander آنلاین نیست.
کاربر فعال
 
تاریخ عضویت: Apr 2012
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 209
سپاسها: : 1,112

795 سپاس در 201 نوشته ایشان در یکماه اخیر
Islander به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض Creating a Tag Cloud - Really Useful & Handy PHP Code Snippets


Creating a Tag Cloud

تولید یک تگ ابری(function getCloud( $data = array(), $minFontSize = 12, $maxFontSize = 30
}
;(minimumCount = min($data$
;(maximumCount = max($data$
;spread = $maximumCount - $minimumCount$
;' ' = cloudHTML$
;() cloudTags = array$

$;spread == 0 && $spread = 1

(foreach( $data as $tag => $count
}
(size = $minFontSize + ( $count - $minimumCount$
; maxFontSize - $minFontSize ) / $spread$)*
'cloudTags[] = '<a style="font-size: ' . floor( $size ) . 'px $
.class="tag_cloud" href="#" title="\'' . $tag" '.
'<"'. returned a count of ' . $count' \'
;'<'.htmlspecialchars( stripslashes( $tag ) ) . '</a.
{

;"return join( "\n", $cloudTags ) . "\n
{
**************************/

/**** Sample usage ***
$,arr = Array('Actionscript' => 35, 'Adobe' => 22, 'Array' => 44, 'Background' => 43
,Blur' => 18, 'Canvas' => 33, 'Class' => 15, 'Color Palette' => 11, 'Crop' => 42'
,Delimiter' => 13, 'Depth' => 34, 'Design' => 8, 'Encode' => 12, 'Encryption' => 30'
;(Extract' => 28, 'Filters' => 42'
;(echo getCloud($arr, 12, 36

پاسخ با نقل قول
  #14  
قدیمی 03-12-2014
Islander آواتار ها
Islander Islander آنلاین نیست.
کاربر فعال
 
تاریخ عضویت: Apr 2012
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 209
سپاسها: : 1,112

795 سپاس در 201 نوشته ایشان در یکماه اخیر
Islander به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض Find Similarity Between Two Strings- Really Useful & Handy PHP Code Snippets


Find Similarity Between Two Strings
PHP includes a function similar_text very rarely used but quite useful that compares two strings and returns the percentage of similarity between two


یافتن تشابه بین دو رشته
PHP شامل تابع به ندرت مورد استفاده اما مفید similar_text است که دو رشته را با هم مقایسه می کند و درصد تشابه بین آن ها را بازمی گرداند.
;(similar_text($string1, $string2, $percent
percent will have the percentage of similarity$//

ویرایش توسط Islander : 03-13-2014 در ساعت 03:30 PM
پاسخ با نقل قول
  #15  
قدیمی 03-15-2014
Islander آواتار ها
Islander Islander آنلاین نیست.
کاربر فعال
 
تاریخ عضویت: Apr 2012
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 209
سپاسها: : 1,112

795 سپاس در 201 نوشته ایشان در یکماه اخیر
Islander به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض Use Gravatars in Your Application - Really Useful & Handy PHP Code Snippets


Use Gravatars in Your Application
With ever increasing popularity of WordPress, Gravatars have become quite popular. It is very easy to integrate them into your application as they provide a very easy to use API


در Application خود از گراواتار استفاده کنید
با افزایش همیشگی محبوبیت Wordpress ، گراواتار نیز محبوبیت یافته است. گنجاندن آنها در Application بسیار آسان است زیرا استفاده بسیار آسانی در API میسر می سازند.Original PHP code by Chirp Internet: www.chirp.com.au //
Please acknowledge use of this code by including this header //
}("..."=function myTruncate($string, $limit, $break=".", $pad
return with no change if string is shorter than $limit //
(if(strlen($string) <= $limit
;return $string

?is $break present between $limit and the end of the string//
}(((if(false !== ($breakpoint = strpos($string, $break, $limit
}(if($breakpoint < strlen($string) - 1
;string = substr($string, 0, $breakpoint) . $pad$
{
{
;return $string
{
/***** Example ****/
$ ;(' ' ,short_string=myTruncate($long_string, 100

ویرایش توسط Islander : 03-16-2014 در ساعت 06:21 PM
پاسخ با نقل قول
  #16  
قدیمی 03-16-2014
Islander آواتار ها
Islander Islander آنلاین نیست.
کاربر فعال
 
تاریخ عضویت: Apr 2012
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 209
سپاسها: : 1,112

795 سپاس در 201 نوشته ایشان در یکماه اخیر
Islander به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض Truncate Text at Word Break - Really Useful & Handy PHP Code Snippets


Truncate Text at Word Break
This function will truncate strings only at word breaks which can be used to show a teaser for complete article without breaking words

بریدن متن در شکست کلمه
این تابع رشته ها را تنها در شکست کلمه قطع می کند که می توان از آن در نمایش تیزر برای مقاله کامل بدون شکست کلمات استفاده کرد.

Original PHP code by Chirp Internet: www.chirp.com.au //
Please acknowledge use of this code by including this header //
}("..."=function myTruncate($string, $limit, $break=".", $pad
return with no change if string is shorter than $limit //
(if(strlen($string) <= $limit
;return $string

? is $break present between $limit and the end of the string //
}(((if(false !== ($breakpoint = strpos($string, $break, $limit
}(if($breakpoint < strlen($string) - 1
;$string = substr($string, 0, $breakpoint) . $pad
{
{
;return $string
{
/***** Example ****/
$ ;( ' ',short_string=myTruncate($long_string, 100

پاسخ با نقل قول
کاربران زیر از Islander به خاطر پست مفیدش تشکر کرده اند :
  #17  
قدیمی 03-17-2014
Islander آواتار ها
Islander Islander آنلاین نیست.
کاربر فعال
 
تاریخ عضویت: Apr 2012
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 209
سپاسها: : 1,112

795 سپاس در 201 نوشته ایشان در یکماه اخیر
Islander به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض Zip Files on the Fly - Really Useful & Handy PHP Code Snippets

Zip Files on the Fly


زیپ کردن سریع فایل ها
/* creates a compressed zip file */
}(function create_zip($files = array(),$destination = '',$overwrite = false
//if the zip file already exists and overwrite is false, return false
{;if(file_exists($destination) && !$overwrite) { return false
vars//
;()valid_files = array$
...if files were passed in//
}((if(is_array($files
cycle through each file//
}(foreach($files as $file
make sure the file exists//
}((if(file_exists($file
;valid_files[] = $file$
{
{
{
...if we have good files//
}((if(count($valid_files
create the archive//
;( )zip = new ZipArchive$
if($zip->open($destination,$overwrite ? ZIPARCHIVE::OVERWRITE : ZIPARCHIVE::CREATE) !== true) {
;return false
{
add the files//
}(foreach($valid_files as $file
;(zip->addFile($file,$file$
{
debug//
;echo 'The zip archive contains ',$zip->numFiles,' files with a status of ',$zip->status//

!close the zip -- done//
;()zip->close$

check to make sure the file exists//
;(return file_exists($destination
{
else
}
;return false
{
{
/***** Example Usage ***/
;('files=array('file1.jpg', 'file2.jpg', 'file3.gif$
;(create_zip($files, 'myzipfile.zip', true
پاسخ با نقل قول
  #18  
قدیمی 03-19-2014
Islander آواتار ها
Islander Islander آنلاین نیست.
کاربر فعال
 
تاریخ عضویت: Apr 2012
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 209
سپاسها: : 1,112

795 سپاس در 201 نوشته ایشان در یکماه اخیر
Islander به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض


Unzip Zip File

از حالت زیپ خارج کردن فایل زیپ


**********************/
file - path to zip file@*
*@destination - destination directory for unzipped files@*
/*
}(function unzip_file($file, $destination
create object//
;()zip = new ZipArchive$
open archive//
}(if ($zip->open($file) !== TRUE
;(die (Could not open archive
{
extract contents to destination directory//
;(zip->extractTo($destination$
close archive//
;()zip->close$
;'echo 'Archive extracted to directory
{
پاسخ با نقل قول
  #19  
قدیمی 03-21-2014
Islander آواتار ها
Islander Islander آنلاین نیست.
کاربر فعال
 
تاریخ عضویت: Apr 2012
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 209
سپاسها: : 1,112

795 سپاس در 201 نوشته ایشان در یکماه اخیر
Islander به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض Prepend http to a URL- Really Useful & Handy PHP Code Snippets

Prepend http to a URL
Some times you need to accept some url as input but users seldom add http:// to it, this code will add http:// to the URL if it’s not there.


اضافه کردن http به یک URL
گاهی نیاز دارید که یک url به عنوان ورودی بپذیرید اما کاربران به ندرت http:// به آن اضافه می کنند، این کد اگر http:// وجود نداشته باشد آن را به URL اضافه می کند.}((['if (!preg_match("/^(http|ftp):/", $_POST['url'
;[ 'POST['url'] = 'http://'.$_POST['url_$
{
پاسخ با نقل قول
کاربران زیر از Islander به خاطر پست مفیدش تشکر کرده اند :
  #20  
قدیمی 03-23-2014
Islander آواتار ها
Islander Islander آنلاین نیست.
کاربر فعال
 
تاریخ عضویت: Apr 2012
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 209
سپاسها: : 1,112

795 سپاس در 201 نوشته ایشان در یکماه اخیر
Islander به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض

Convert URLs within String into hyperlinks

This function converts URLs and e-mail addresses within a string into clickable hyperlinks


تبدیل URL های درون رشته به هایپرلینک
این تابع URL ها و آدرس ایمیل های درون یک رشته را به هایپرلینک های قابل کلیک تبدیل می کند.


;(function makeClickableLinks($text
$text = eregi_replace('(((f|ht){1}tp://)[-a-zA-Z0-9@:%_+.~#?&//=]+)',
;(a href="\1">\1</a>', $text >'
$,'(+[=//&?#~.+_%:@ text = eregi_replace('([[:space:]()[{}])(www. [-a-zA-Z0-9
;(1a href="http://\2">\2</a>', $text>\'
$,'({text = eregi_replace('([_.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+.)+[a-z]{2,3
;(a href="mailto:\1">\1</a>', $text>'

;return $text
}
پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
php, اموزش, اختصاصی


کاربران در حال دیدن موضوع: 2 نفر (0 عضو و 2 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code is فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
اچ تی ام ال غیر فعال می باشداکنون ساعت 03:11 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright , Jelsoft Enterprices مدیریت توسط کورش نعلینی
استفاده از مطالب پی سی سیتی بدون ذکر منبع هم پیگرد قانونی ندارد!! (این دیگه به انصاف خودتونه !!)
(اگر مطلبی از شما در سایت ما بدون ذکر نامتان استفاده شده مارا خبر کنید تا آنرا اصلاح کنیم)


سایت دبیرستان وابسته به دانشگاه رازی کرمانشاه: کلیک کنید
  پیدا کردن مطالب قبلی سایت توسط گوگل برای جلوگیری از ارسال تکراری آنها